пользователей: 27938
предметов: 11944
вопросов: 221598
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Класифікація інновацій.

Основною формою реальних інвестицій с інноваційні інвестиції, які реалізуються у процесі інноваційної діяльності підприємства.Згідно з Законом України "Про інноваційну діяльність" [4], інновації це новостворені або вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва та соціальної сфери.

За типами:

 • Матеріально-технічні
 • Соціально-екологічні

В залежності від технологічних параметрів

 • Продуктові( впровадження та комерціалізація продукту з покращеними продуктовими характер)
 • Процесні ( впровадження та адаптація нових або суттєво вдосконалених методів вир чи постачання)

За мірою радикальності

 • Базисні ( на наук відкриттях та виноходах)
 • Поліпшуючі (модифікуючи) (доповнення певних якостей)
 • Псевдоіновації

За джерелами виникнення

 • Що виникли з розвитком науки та техніки
 • Викликані потребами виробн.
 • Викликані потребами ринку(споживачів)

За причинами виникнення

 • Реактивні ( реакції на нововведення ,що здійснені конкурентами,яка забезпечує виживання підприємства)
 • Стратегічні (випередж.характер з метою виникнення конкурентних переваг в майбутньому)

За територіальною ознакою новизни

 • Іннов.світового значеня ,якщо вони ніде не мають аналогів
 • Іннов в масштабах країни
 • Іннов в комер.галузі

З точки зору структурної характеристики

 • Іннов на вході підприємства (сировина,обладнання,інформація)
 • Іннов на виході(прод.послуги,технології)
 • Іннов внутрішньої структури(організація,управл.технолог)

За принципами відношення до свого попередника

 • Замінюючи(передбачає повне витіснення застарілого продукту новим і тим самим більш ефективним викон певних функцій)
 • Відміняючи (викл виконання певних операцій або випуск певного продукту ,але не пропонуючи нічого на заміну)
 • Поворотні (перед можливістю повернення до поточного стану у випадку виявлення неспроможності нововведення)
 • Відкриваючі( не мають відпов аналогів і інов попередників)
 • Ретровпроваджуючі (відпов  на сучасному рівні давно забуті метод способом)

За характером потреб ,що задовольняються:

 • На задоволення існуючих потреб
 • Створювати нові потреби


хиты: 502
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
денежные отношения
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь