пользователей: 28205
предметов: 12092
вопросов: 227127
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Поняття і основні етапи створення внутрішнього ринку Європейського Союзу.

Внутрішній ринок - простір без внутрішніх кордонів, на якому забезпечується свобода пересування товарів, осіб, послуг і капіталів (ст. 26 Договору про функціонування ЄС (колишня ст. 14). Концепція Внутрішнього ринку з'явилася відносно недавно і була вперше відображена в Єдиному Європейському Акті 1986 року (далі - ЕЕА). Згідно ЕЕА побудова Внутрішнього ринку мало завершитися К 31 грудня 1992 року. Раніше існував більш поширений термін «Загальний ринок», який був закладений ще в Римському договорі. Загальний ринок включає в себе наступні складові: 1. Чотири економічні свободи (пересування товарів, послуг, осіб, капіталів); ​​2. Загальні політики та напрями діяльності, що забезпечують функціонування чотирьох свобод (антимонопольна, транспортна, аграрна, соціальна і т.д.); 3. наявність досягнень двох попередніх стадій економічної інтеграції - зони вільної торгівлі та митного союзу (спільний митний тариф, загальну торговельну політику по відношенню до третіх країн). На даному етапі поняття «Внутрішній ринок» і «Загальний ринок» у праві ЄС використовуються в одному значенні, викладеному вище. Створення та забезпечення діяльності Внутрішнього ринку входить у виняткову компетенцію ЕС.Наіболее великим досягненням інтеграційного процесу в рамках ЄС стало створення до кінця 1992 єдиного внутрішнього ринку, в результаті чого свобода внутрішньоінтеграційну пересування товарів і послуг не тільки доповнилася свободою переміщення капіталу і робочої сили, але і серйозними заходами узгодження внутрішньоекономічної політики країн-членов.Программа внутрішнього ринку ЄС (ЄС Internal Market Program) - діяла в період з 1985 по 1992 рік програма створення спільного ринку товарів і услуг.В результаті здійснення програми до початку 1993 року, між країнами ЄС були усунуті всі тарифні і нетарифні обмеження у взаємній торгівлі товарами і послугами, включаючи транспортні та фінансові послуги; ліквідовані всі обмеження на міждержавне пересування капіталу усередині ЄС і уведене взаємне визнання фінансових ліцензій і принцип розсудливого нагляду; усунені національні обмеження імпорту промислових товарів із третіх країн (вони замінені єдиними для всіх країн ЄС механізмами кількісних обмежень на імпорт); введені мінімальні технічні вимоги до стандартів, взаємне визнання результатів випробувань і сертифікації; відкриті ринки державних закупівель для фірм інших країн ЄС.


29.05.2014; 20:10
хиты: 598
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь