пользователей: 27842
предметов: 11898
вопросов: 220503
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Омбудсман Європейського Союзу. Причини введення посади Омбудсмана в Європейському Союзі. Повноваження Омбудсмана.

Одноосібний орган, який обирається Європ. Параламентом (ЄП) на 5 р. Повноваження  можуть бути припинено достроково лише в судовому порядку. Завдання - розслідувати справи за скаргами про "випадки порушення управління в діяльності інститутів або органів Співтовариства", крім судових. Зі скаргаи можуть звертатися громадяни ЄС, б-я юр. чи фізич. особа, що проживає на його території.  Омбудсман має право проводити розслідування і з власної ініціативи. Він готує доповідь , що містить проекти критичних рекомендацій. Виступає посередником між сторонами. Ухвалене рішення Омбуд. може мітити критичний коментар щодо інституту чи органу ЄС. Інсттитут або орган, щодо якогонаправлена доповідь , зобов"язаний протягом 3 місяців  дати свою доповідь омбудсману з можливою вказівкою заходів, вжитих для виконання критичних рекомендацій. Якщо відповідь органу омбудсман визнав незадовільною, то він направляє спец. доповідь ЄП. Строк давності для направлення скарги омбудсману - 2 роки щ моменту, коли особі стало відомо про факти, що слугують її підставою. Поданню скарги повинно передувати  звернення до зацікавленого інституту або органу.


02.04.2015; 01:24
хиты: 397
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь