пользователей: 27935
предметов: 11943
вопросов: 221596
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Основоположні принципи зовнішньополітичної діяльності ЄС.

Принципи субсидіарності та пропорційності регулюють здійснення даної компетенції. 

Згідно з принципом наділення компетенцією Союз діє тільки в межах компетенції, яку надали йому в Договорах держави-члени для досягнення цілей, встановлених цими Договорами. Будь компетенція, що не надана Союзу в Договорах, належить державам-членам. 

Згідно з принципом субсидіарності Союз в сферах, які не відносяться до її виключної компетенції, діє лише тоді і в такій мірі, в якої мети передбачуваної дії не можуть достатньою чином бути досягнуті державами-членами на центральному, регіональному або місцевому рівні, але, зважаючи масштабів або наслідків передбачуваного дії, можуть бути краще досягнуті на рівні Союзу. Інститути Союзу застосовують принцип субсидіарності згідно з Протоколом про застосування принципів субсидіарності та пропорційності.

Національні парламенти стежать за дотриманням принципу субсидіарності згідно з процедурою, передбаченою в цьому Протоколі. 

Згідно з принципом пропорційності зміст і форма дій Союзу не виходять за рамки того, що необхідно для досягнення цілей Договорів.  Інститути Союзу застосовують принцип пропорційності відповідно до Протоколу про застосування принципів субсидіарності та пропорційності.


02.04.2015; 01:46
хиты: 376
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь