пользователей: 27935
предметов: 11943
вопросов: 221566
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


36.Законодавчі, виконавчо-розпорядчі, юрисдикційні та інші повноваження ЄС та правові форми їх реалізації. 37.Еволюція системи принципів права Європейського Союзу у світлі Лісабонського договору. 38. Доктрина „повноважень, що маються на увазі” та її відображення в праві Європейського Союзу. Механізм «просунутого співробітництва»


Стосовно до Європейського співтовариства припускаються повноваження означають право приймати рішення, в тому числі нормативні акти, з тих питань суспільного життя, які прямо не віднесені до ведення ЄС установчим договором, але мають значення для реалізації його цілей і завдань. 
Іншими словами, якщо який-небудь питання не зазначений в гіпотезі уповноважує норми частини третьої «Політика Співтовариства» або інших розділах Договору про ЄС, інститути все ж можуть прийняти рішення, задіявши свої «припускаються повноваження». 
Оскільки Спільнота як частина Союзу засноване на принципі правової держави (ст. 6 Договору про Європейський Союз), його припускаються повноваження закріплені в особливих статтях заснував-тельного договору. Реалізуючи ці повноваження, Спільнота, таким чином, не порушує принципу законності як одного з керівних почав своєї діяльності. 
В даний час припускаються повноваження ЄС мають своїм джерелом три окремі статті, що розрізняються сферою дії. Ще одну норму аналогічного характеру додав Ніццький договір. 
Стаття 18. Згідно з новим параграфу 2 цієї статті (введений в Ніцці), «якщо цей договір не передбачив необхідних повноважень», Спільнота проте може «видавати положення, покликані полегшити реалізацію прав» громадян Європейського Союзу на свободу пересування і проживання в межах всієї території ЄС. 
Дія цієї норми не поширюється, однак, на видання правил щодо паспортів, посвідчень особи, видів на проживання або аналогічних документів, а також на галузі соціального забезпечення та соціального захисту (параграф 3 ст. 18 
ДЕС). 
Регламенти, директиви та інші рішення на базі зазначеної норми від імені Співтовариства буде приймати Європейський парламент спільно з Радою Європейського Союзу.


28.05.2014; 21:15
хиты: 504
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь