пользователей: 27935
предметов: 11943
вопросов: 221545
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


35.Спільні для Союзу і держав - членів повноваження.


Коли Договори надають Союзові спільні з державами-членами повноваження в певній сфері, то і Союз, і держави-члени можуть здійснювати законодавчу діяльність і ухвалювати юридично обов’язкові акти в цій сфері. Держави-члени здійснюють свої повноваження в обсязі, в якому Союз не застосовує свої повноваження. Держави-члени також здійснюють свої повноваження в обсязі, в якому Союз вирішив припинити здійснення своїх повноважень.
Союз поділяє повноваження з державами-членами, коли Договори надають йому повноваження, що не стосується сфер, зазначених у статтях 3 та 6.  Спільні для Союзу та держав-членів повноваження стосуються таких головних сфер: (a) внутрішній ринок; 
(b) соціальна політика в аспектах, визначених у цьому Договорі; 
(c) економічна, соціальна та територіальна єдність; 
(d) сільське господарство та рибальство, за винятком збереження морських біологічних ресурсів; 
(e) довкілля; 
(f) захист прав споживачів; 
(g) транспорт; 
(h) транс’європейські мережі; 
(i) енергетика;
(j) простір свободи, безпеки та справедливості; 
(k) спільні проблеми безпеки у сфері охорони здоров’я в аспектах, визначених у цьому  Договорі. 
  Союз має повноваження провадити діяльність у сферах досліджень, технічного розвитку та космосу, зокрема визначати та реалізовувати програми; проте здійснення цих повноважень не повинне перешкоджати державам-членам здійснювати їхні повноваження.  Союз має повноваження здійснювати діяльність та провадити спільну політику у сферах співпраці з питань розвитку та гуманітарної допомоги; проте здійснення цих повноважень не повинне перешкоджати державам-членам здійснювати їхні повноваження.

28.05.2014; 21:15
хиты: 314
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь