пользователей: 30051
предметов: 12323
вопросов: 233338
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Кримiнальний процес .

1 1.Поняття і види підсудності кримінальних справ судам першої інстанції. Значення правил про підсудність. Співвідношення понять підсудності і компетенції судів.
2 2.Поняття територіальної підсудності; правила визначення територіальної підсудності. Інстанційна підсудність. Направлення кримінального провадження з одного суду до іншого. Недопустимість спорів про підсудність.
3 3.Поняття, значення стадії підготовчого судового провадження. Порядок підготовчого судового засідання, суб'єкти, які беруть у ньому участь.
4 4.Питання, які вирішуються у підготовчому судовому засіданні. Рішення, що приймаються судом у підготовчому судовому засіданні.
5 5.Ухвала про затвердження угоди: підстави та порядок прийняття. Ухвала про відмову в затвердженні угоди та повернення кримінального провадження прокурору для продовження досудового розслідування: підстави та порядок прийняття.
6 6.Ухвала про закриття провадження: підстави та порядок прийняття.
7 9.Ухвала про призначення судового розгляду. Вирішення питань, пов’язаних з підготовкою до судового розгляду.
8 11.Повноваження головуючого в судовому засіданні. Права і обов'язки членів суду. Запасний суддя. Фіксування судового розгляду. Журнал судового засідання, його зміст і значення.
9 12.Учасники судового провадження, їх права та обов’язки, наслідки неявки.
10 13.Межі судового розгляду.
11 14.Об’єднання і виділення матеріалів кримінального провадження. Зупинення судового провадження. Обрання, скасування або зміна запобіжного заходу в суді.
12 15.Процедура судового розгляду. Елементи судового розгляду.
13 16.Визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх дослідження. Підстави і умови відмови суду від дослідження доказів за неоспорюваними сторонами обставинами. Розгляд судом клопотань учасників судового провадження.
14 17.Порядок проведення допитів в судовому засіданні.
15 18.Пред'явлення для впізнання в судовому засіданні. Проведення експертизи за ухвалою суду. Дослідження речових доказів. Дослідження документів. Дослідження звуко- і відеозаписів. Огляд на місці.
16 19.Застосування заходів забезпечення кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження. Закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами.
17 20.Поняття, значення судових дебатів. Учасники судових дебатів. Останнє слово обвинуваченого.
18 21.Ухвалення та проголошення судового рішення. Таємниця наради суддів. Види судових рішень. Законність, обгрунтованість і вмотивованість судового рішення.
19 22.Поняття, значення, види вироків суду. Питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку. Зміст вироку суду.
20 23.Поняття, значення ухвали суду. Зміст ухвали суду. Окрема думка судді.
21 24.Спрощене провадження щодо кримінальних проступків.
22 25.Провадження в суді присяжних як особливий порядок провадження в суді першої інстанції.
23 29.Суди, які розглядають справи у апеляційному порядку, склад суду. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. Особливості апеляційного оскарження окремих судових рішень.
24 30.Суб'єкти права на подання апеляційних скарг. Строки апеляційного оскарження.
25 31.Вимоги до апеляційної скарги. Підготовка до апеляційного розгляду. Письмове апеляційне провадження.
26 32.Порядок апеляційного оскарження. Наслідки подання апеляційної скарги. Дії суду першої інстанції у зв'язку з надходженням апеляційних скарг. Заперечення на апеляційну скаргу.
27 33.Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції. Залишення апеляційної скарги без руху, її повернення або відмова відкриття провадження.
28 34.Порядок апеляційного розгляду. Відмова від апеляційної скарги, зміна і доповнення апеляційної скарги під час апеляційного провадження.
29 35.Підстави для скасування або зміни судового рішення судом апеляційної інстанції.
30 36.Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги. Судові рішення суду апеляційної інстанції.
31 37.Зміна вироку або ухвали суду судом апеляційної інстанції. Скасування вироку чи ухвали суду і призначення нового розгляду у суді першої інстанції.
32 38.Закриття кримінального провадження судом апеляційної інстанції. Ухвала суду апеляційної інстанції, її зміст. Порядок перевірки ухвал слідчого судді.
33 39.Вирок суду апеляційної інстанції, підстави постановления та зміст. Ухвала про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру суду апеляційної інстанції, порядок постановления та зміст.
34 41.Набрання судовим рішенням законної сили. Звернення судового рішення до виконання. Відстрочка виконання вироку.
35 43.Питання, які вирішуються судом під час виконання вироків. Питання, які вирішуються судом після виконання вироку. Порядок вирішення судом питань, пов’язаних із виконанням вироку.
36 47.Судові рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку. Суб'єкти права на подання касаційних скарг. Строки касаційного оскарження.
37 48.Вимоги до касаційної скарги. Залишення касаційної скарги без руху або її повернення. Заперечення на касаційну скаргу.
38 49.Відкриття касаційного провадження. Підготовка касаційного розгляду. Касаційний розгляд, його порядок. Письмове касаційне провадження.
39 50.Підстави для скасування або зміни судового рішення судом касаційної інстанції.
40 51.Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги. Скасування судового рішення і призначення нового розгляду у суді першої чи апеляційної інстанції.
41 52.Зміна судового рішення судом касаційної інстанції. Скасування судового рішення і закриття кримінальне провадження. Ухвала суду касаційної інстанції, її зміст.
42 53.Поняття, значення, підсумкові рішення стадії перегляду судових рішень ВСУ. Підстави для перегляду судових рішень ВСУ.
43 54.Суб'єкти, строки, порядок подання заяв про перегляд судових рішень ВСУ. Зміст заяви.
44 55.Повноваження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у зв’язку із одержанням заяви про перегляд судового рішення ВСУ.
45 56.Підготовка до перегляду судового рішення у ВСУ. Порядок розгляду справи ВСУ.
46 57.Повноваження ВСУ. Ухвала ВСУ про задоволення заяви. Ухвала ВСУ про відмову в задоволенні заяви.
47 59.Поняття та види нововиявлених обставин.
48 60.Суб'єкти, порядок та строки звернення із заявами про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.
49 61.Відкриття кримінального провадження за нововиявленими обставинами. Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами.
50 62.Судові рішення за наслідками кримінального провадження за нововиявленими обставинами.
51 63.Поняття та види угод у кримінальному судочинстві.
52 64.Угода про примирення, умови укладення. Кримінальні процесуальні аспекти медіації.
53 65.Угода про визнання винуватості, умови укладення. Обставини, що враховуються прокурором при укладенні угоди про визнання винуватості. Зміст угоди про визнання винуватості.
54 66.Ініціювання та укладення угоди. Наслідки укладення та затвердження угоди.
55 67.Загальний порядок судового провадження на підставі угоди. Вирок на підставі угоди. Наслідки невиконання угоди.
56 71.Коло осіб, щодо яких застосовується особливий порядок провадження.
57 72.Особливості досудового провадження щодо окремих категорій осіб.
58 74.Обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх.
59 77. Порядок застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного характеру.
60 79. Застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності.
61 80. Порядок судового розгляду у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру.
62 81.Ухвали суду в кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру. Кримінально-процесуальні аспекти ювенальної юстиції.
63 82.Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру: загальна характеристика. Особи, щодо яких здійснюється таке провадження.
64 83.Обставини, що підлягають встановленню під час досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру.
65 84.Права особи, яка бере участь у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру.
66 85.Судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру.
67 86.Ухвала суду у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру.
68 87. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру.
69 88. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю: загальна характеристика.
70 89. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні: загальна характеристика.
71 91. Особи, які мають право звертатися до суду із заявою про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.
72 92. Підсудність заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального Зміст заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального Наслідки недодержання вимог до змісту заяви.
73 93. Підготовка заяви відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження до розгляду.
74 94. Судовий розгляд заяви відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. Судове рішення за результатами розгляду заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.
75 97. Порядок зносин та процесуальна форма запитування та надання міжнародної правової допомоги. Запит про міжнародну правову допомогу, його зміст та форма. Використання в доказуванні фактичних даних, отриманих за межами України.
76 98. Розгляд запиту іноземного компетентного органу про міжнародну правову допомогу. Повідомлення про результати розгляду запиту. Відмова у виконанні запиту про міжнародну правову допомогу.
77 99. Порядок виконання запиту (доручення). Присутність представників компетентних органів запитуючої держави. Відкладення надання міжнародної правової допомоги. Завершення процедури надання міжнародної правової допомоги.
78 100. Вручення документів. Тимчасова передача. Виклик особи, яка перебуває за межами України. Допит за запитом компетентного органу іноземної держави шляхом проведення відео- або телефонної конференції.
79 101. Розшук, арешт і конфіскація майна. Контрольована поставка. Прикордонне переслідування. Створення і діяльність спільних слідчих груп. Поняття і види видачі та передачі осіб.
80 104. Кримінальне провадження у порядку перейняття: поняття та загальна характеристика. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб.
81 105. Підстави розгляду питання про передачу засуджених осіб і їх прийняття для відбування покарання. Умови передачі засуджених осіб і їх прийняття для відбування покарання.
23.12.2014; 03:13
хиты: 2011
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
уголовный процесс
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь