пользователей: 27954
предметов: 11961
вопросов: 222139
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

52..Правові вимоги щодо здійснення інтродукції,акліматизації та селекції рослин.правила створення та збереження ботанічних колекцій.

В Концепції Загальнодержавної програми збереження біорізноманіття на 2005-2025 роки,схваленої розпорядженням КМУ від 22 вересня 2004 р.зазначено,що метою даної концепції є формування цілісної екомережі,що сприятиме відтворенню біогеохімічного кругообігу,змінні меж поширення дикорослих рослин,підвищення ймовірності вживання нечисленних популяцій;запобігатиме інтродукції видів організмів,характерних для інших природних регіонів,які можуть негативно вплинути на екосистему,місцеві види або здоров*я населення.

Акліматизація-це пристосування(адаптація)виду нових умов існування у зв*язву зі штучним його переселенням. Акліматизація розглядається як комплекс заходів,щодо введення виду в нові місця існування,що проводиться в цілях збагачення природних або штучних природних рослинних угрупувань.

Інтродукція-штучне введення виду до складу рослинного світу поза межами його природного ареалу. Інтродукція рослин здійснюється як введення рослин в місцевості.де вони раніше не виростали,або введення в культуру дикорослих рослин. Розрізняють 2 форми інтродукції:натуралізація і акліматизація.

Переселення окремих видів рослин у місцевості,де вони раніше не росли (інтродукція) та акліматизація нових для флори України видів рослин здійснюється юридичними або фіз.особами з дозволу спец.уповноважених місцевих органів вик.влади у галузі охорони природного навколишнього середовища,що видається на підставі висновків наукових установ та організацій,а також держ.служби з карантину рослин. Самовільне проведення акліматизації та інтродукції дикорослих рослин забороняється.

Селекція-відбір найбільш сильних та виведення нових сортів рослин з метою покращення їх видового складу. Основними методами селекції є їх відбір і гібридизація.

Ботанічна колекція-систематизоване зібранні дикорослих рослин або їх частин,що має наукову,навчально-виховну,культурно-освітню,історичну і естетичну цінність.

Ст.35 ЗУ «Про рослинний світ»-ботанічні колекції(колекції ботанічних садів,дендраріїв,дендропарків,оранжерей.гербарії,банки насіння)підлягають держ.обліку.

Правила створення,поповнення,зберігання,держ.обліку,використання,торгівлі,ввезення,пересилання і вивезення за межі Укр.ботанічних колекцій та їх об*єктів,затверджуються МІН.ПРИРОДИ УКР.за погодженням з ДЕРЖМИТ службою УКР.та іншими органами вик.влади та НАЦ.АКАДЕМІЄЮ НАУК УКР.


17.12.2014; 00:24
хиты: 409
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь