пользователей: 27937
предметов: 11943
вопросов: 221596
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

51.Законодавство про охорону рослинного світу та природних рослинних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення.

Відносини у сфері охорони, використання та відтворення рослинного світу регулюються КУ, ЗУ «Про ох н/с», «Про природно-заповідний фонд України», «Про рослинний світ», «Про Червону книгу України», поста¬новами КМУ «Про затвердження Положення про Зелену книгу України».

Рослинний світ є складовою навколишнього природного середовища, необхідним ланцюгом у мережі екологічних систем, який активно впливає на функціонування природних угрупувань, структуру і природну родючість ґрунтів. В юридичному розумінні рослинний світ як об'єкт охорони являє собою сукуп¬ність усіх видів рослин, а також грибів та утворених ними угрупувань на певній території. Законодавець виділяє дикорослі рослини, до яких належать рослини, що природно зростають на певній території, і природні рослинні угрупування, які становлять сукупність видів рослин, що зростають вмежах певних ділянок та перебувають у тісній взаємодії як між собою, так і з умовами довкілля.

Законодавство в сфері охорони рослинного світу та природних рослинних ресурсів виділяє об'єкти рослинного світу і природні рослинні ресурси. Об'єктами рослинного світу є дикорослі та інші несільськогосподарського призначення су¬динні рослини, мохоподібні, водорості, лишайники, а також гриби на всіх стадіях розвитку та утворені ними природні угрупування. Природними рослинними ресурсами є об'єкти рослинного світу, що використовуються або можуть бути використані населенням, для потреб виробництва та інших потреб.

 


17.12.2014; 00:24
хиты: 233
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь