пользователей: 28228
предметов: 12116
вопросов: 227945
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

50.Державне управління і державний контроль в області охорони, захисту і відтворення лісів

Під державним управлінням лісовим фондом розуміється діяльність державних органів по забезпеченню ефективної охорони, належного захисту, раціонального використання та відтворення лісів.

Державне управління в сфері використання, охорони та відтворення лісів поділяється на загальне та спеціальне.

Загальне управління здмснюєтьсяКабіне¬том Міністрів України, Мінприроди України та його органами на місцях, Радою міністрів АРК, місцевими органами державної виконавчої влади та іншими державними органами. Повноваження державних органів у сфері управління та контролю за охороною, захистом, використанням і відтворенням лісів визначені ст. ст. 26-33 Лісового кодексу.

Спеціальне управління в сфері використання, охорони та відтворення лісів здійснюється спеціально уповноваженим державним органом, яким у даний час є Держлісагентство України та його органи на місцях. ДержлісагентствоУкраї¬ни є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через міністра аграрної політики та продовольства України, входить до системи центральних органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері лісового та мисливсько¬го господарства. Держлісагентство України, як спеціальний орган державного управління лісовим господарством, здійснює галузеве керування. Основними завданнями Держлісагентства України є: внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства; реалізація державної політики у сфері лісового та мисливського господарства.

Державний контроль за використанням, охороною, захистом та відтворен¬ням лісів здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади з питань охорони довкілля та лісового господарства, органами виконавчої влади з питань лісового господарства та охорони навколишнього природного середовища АРК, територіальними органами центральних органів виконавчої влади з питань охорони довкілля та лісового господарства, а також іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади в межах їх повноважень, визначених законом.

Громадський контроль за використанням, охороною, захистом та відтво¬ренням лісів здійснюється громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища.


17.12.2014; 00:24
хиты: 214
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь