пользователей: 28234
предметов: 12118
вопросов: 227998
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

42.Види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення: кримінальна, адміністративна, цивільна, дисциплінарна

Юр відповідальність – відносини між д-вою  в особі спец уповн органів, ох н/с, правоохор органів, інуповновсубєктів – з однієї сторонни, і правопорушником з іншої по застосуванні засобів впливу.

Сутність: настання негативн наслідків для правопоруш. Еколог в-стьз-вом не регулюється.

Ст. 68 ЗУ «Про ох н/с» адм., дисцип, крим, цив-прв-сть.

1)Дисциплінарна в-сть – санкція, яка застосов адміністрацією п,у,о до свого працівника у вигляді дисцип стягнень за дисцип проступок (вине, протиправне, не виконане абоненалежне виконання свіїобовязків).

-привентивнийх-р-перспективний вид в-сті.

ЗК не передбдисцв-сть, ЗУ «Про твар світ» (санкції:звільнення, догана), але ЗУ «Про мисл господарство» (виговор, звільнення)

2)Цив-прв-сть – система заходів майн х-ру, яка примус застосов до порушників цив прав і обов з ціллю встановити положення, яке існувало до прпавопорушення.

Цив-прв-сть має особливість – вона може застос разом з ін видами в-сті тому, що цив-прв-сть виконує компенсацф-цію.

3)Адмв-сть – вид юрв-сті громадян, посад осіб за вчинення ек правопорушень. Глава 7 КпАП

Особл припинення адмв-сті за ек правопорушення: -можуть притягуватись і юр особи (містобудування за поруш норм які впливають на стан н/с)

Санкції: -попередження–штраф–позб спец права яке подано особі.

4)Крим в-сть (Розділ 8КК) ст 1 КК ст.441КК (екоцит)

Екоцит – масове знищення обєктівтв і рос світу.

Крим в-сть застосовується:

-за діяння в ек сфері яке становл найвищу ек небезпеку  -післяобовязкрим-пр процедури  -більш суворі покарання  -суб-ф о з 16р.


17.12.2014; 00:24
хиты: 217
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь