пользователей: 28219
предметов: 12109
вопросов: 227657
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

39.Державний облік об’єктів та речовин що негативно впливають на стан навколишнього природного середовища

Відповідно до ст. 24 ЗУ «Про ох н/с», об'єкти, що шкідливо впливають або можуть вплинути на стан н/с, види та кількість шкідливих речовин, що потрапляють у навколишнє природне середовище, види й розміри шкідли¬вих фізичних та біологічних впливів на нього підлягають державному обліку. Підприємства, установи та організації проводять первинний облік у галузі ох н/с і безоплатно подають відповідну інформацію органам, що ведуть державний облік у цій галузі.

ЗУ «Про об'єкти підвищеної небезпеки» визначає об'єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька небезпечних речовин чи кате¬горій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові маси, а також інші об'єкти як такі, що відповідно до закону є реальною за¬грозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, як об'єкти підвищеної небезпеки (ОПН).


17.12.2014; 00:21
хиты: 352
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь