пользователей: 21231
предметов: 10456
вопросов: 177504
Конспект-online
зарегистрируйся или войди через vk.com чтобы оставить конспект.
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

39.Державний облік об’єктів та речовин що негативно впливають на стан навколишнього природного середовища

Відповідно до ст. 24 ЗУ «Про ох н/с», об'єкти, що шкідливо впливають або можуть вплинути на стан н/с, види та кількість шкідливих речовин, що потрапляють у навколишнє природне середовище, види й розміри шкідли¬вих фізичних та біологічних впливів на нього підлягають державному обліку. Підприємства, установи та організації проводять первинний облік у галузі ох н/с і безоплатно подають відповідну інформацію органам, що ведуть державний облік у цій галузі.

ЗУ «Про об'єкти підвищеної небезпеки» визначає об'єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька небезпечних речовин чи кате¬горій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові маси, а також інші об'єкти як такі, що відповідно до закону є реальною за¬грозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, як об'єкти підвищеної небезпеки (ОПН).


17.12.2014; 00:21
хиты: 164
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2016. All Rights Reserved. помощь