пользователей: 27739
предметов: 11858
вопросов: 218740
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Основні функції державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища

Управління в області ох н/с –урегул нормами еколог права види д-стідерж органів м/с і об громадян, направлені на забезпечення сусп. відносин по викор і ох об’єктів еколог права і на дотримання держ органами, ю і ф о.

Функції управління у сфері ох н/с - основні напрями організаційно-правового впливу на суспільні відносини в галузі охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

1)Організаційні

-Облік природних ресурсів (ведення кадастрів, обліку)

Ведення прир кадастрів – д-стьуповновд-вою органів, орг. Викон влади, м/с, направлену на зібрання свідчень про госп стан прир об’єктів. Зем, Водний, Лісовий кадастри, Кадастр територій природозапов фонду, облік у сфері ох атмосф повітря.

-Еколог планування -Еколог прогнозування -Розподілу і перерозподілу прир ресурсів   -Просторово-територ устрою об’єктів природи

2)Охоронно-попереджувальні

-Еколог моніторинг -Еколог інформування -Еколог контролю -Еколог експертизи -Еколог аудиту

3)Стабілізаційні

-Еколог стабілізації -Еколог нормування -Еколог ліцензування -Еколог сертифікації


27.02.2015; 14:46
хиты: 183
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь