пользователей: 27941
предметов: 11952
вопросов: 221940
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

9.Спеціальні закони як джерела екологічного права:зміст і структура ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища»

Важливим спеціальним актом є ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища»  що складається з преамбули та 16 розділів що включають 72 статті. В ньому закріплені основні принципи охорони навколишнього природного середовища, визначені екологічні права і обов’язки громадян, регламентовані повноваження центральних і місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі охорони природи, встановлені основні вимоги щодо використання природних ресурсів і реалізації екологічного механізму охорони навколишнього природного середовища, визначені природні території й об’єкти, що підлягають особливій охороні та позначені заходи щодо забезпечення екологічної безпеки, передбачені способи вирішення виникаючих суперечок стосовно застосування окремих положень закону і встановлені види відповідальності, що можуть застосовуватись за порушення вимог, тощо.

За час існування вказаного закону була прийнята ціла низка спеціальних законів з відповідним екологічним змістом. До них зокрема можна віднести: «Про забезпечення санітарного й епідеміологічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 року; «Про використання ядерної енергії і радіаційної безпеки» від 8 лютого 1995 року; «Про пестициди і агрохімікати» від 2 березня 1995 року, «Про поводження з радіоактивними відходами» від 30 червня 1995 року, «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» від 13 липня 2000 року; «Про Червону книгу України», «Про тваринний світ», «Про рослинний світ».

Закон України «Про екологічну експертизу» від 9 лютого 1995 року, згідно з положенням даного закону  завданням законодавства про екологічну експертизу є:регулювання суспільних відносин в  галузі  екологічної  експертизи  для  забезпечення  екологічної  безпеки,  охорони    навколишнього  природного середовища, раціонального  використання  і  відтворення  природних ресурсів, захисту екологічних прав та інтересів громадян і держави.

«Про екологічну мережу України» від 24 червня 2004 року-Завданням законодавства   про  екомережу    є    регулювання  суспільних    відносин   у   сфері   формування,   збереження   та  раціонального,  невиснажливого використання екомережі як однієї  з  найважливіших    передумов    забезпечення   сталого,   екологічно

збалансованого розвитку України,  охорони навколишнього природного  середовища,  задоволення  сучасних  та  перспективних економічних, соціальних, екологічних та інших інтересів суспільства.


17.12.2014; 00:14
хиты: 270
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь