пользователей: 28040
предметов: 12010
вопросов: 223531
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

5.Принципи екологічного законодавства і права: правове забезпечення гармонізації взаємодії суспільства з природою

Принципи екологічного права-це системо утворюючі ідеї й основні засади, що закріпленні в екологічних концепціях, загально правових доктринах, джерелах та нормах екологічного законодавства і права, які спрямовані на досягнення цілей екологічної політики держави та реалізації в екологічних суспільних відносинах.

Загальноправові:

-відкритості та демократизму прийняття демократичних рішень, реалізація яких вплиапє на стан навколишнього природного середовища;

-відтворення відновлюваних природних ресурсів на засадах широкого впровадження новітніх технологій;

-збереження просторової та видової різноманітності і цілісності природних об’єктів і комплексів;

-науково-обгрунтованого узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства на основі поєднання знань екологічних, соціальних, природних і технічних наук;

- вирішення питань охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів з урахуванням ступеня антропогенної змінності територій та сукупності факторів що негативно впливають на екологічну ситуацію.

- соціальної орієнтованості формування екологічного світогляду в суспільстві;

- застосування заходів економічного стимулювання за дотримання вимог екологічного законодавства та юридичної відповідальності за шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу;

- міжнародне співробітництво у сфері використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища, тощо;

Спеціальні(галузеві):

- пріоритетність змісту вимог екологічної безпеки та запобіжний характер екологічних заходів;

- гарантованість якості навколишнього природного середовища для життя і здоров’я людей;

- прогнозування, планування і нормування якості навколишнього природного середовища;

- безоплатність загального та платність спеціального використання природних ресурсів для господарської діяльності;

- обов’язковість дотримання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та інших видів діяльності;
- погодженість екологічних, економічних та соціальних інтересів людини і суспільства;

- обов’язковість екологічної експертизи рішень і об’єктів та прогнозування стану навколишнього природного середовища;

- стягнення збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів;

- компенсація шкоди заподіяної порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

- плата за погіршення якості навколишнього природного середовища;

- невідворотність відшкодування шкоди, заподіяної природному середовищу порушення екологічного законодавства та деякі інші принципи що передбачені у спеціальних природних законодавчих актах.


17.12.2014; 00:14
хиты: 230
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь