пользователей: 28690
предметов: 12200
вопросов: 229970
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Соціологія

1 1.Об’єкт, предмет і специфіка соціології як науки
2 Структура та функції соціології
3 Особливості протоетапу розвитку соціологічної думки
4 Класичний етап розвитку соціології: основні характеристики
5 Зародження та особливості розвитку соціології в Україні
6 Соціологія в незалежній Україні
7 Вчення про природу суспільства мислителів Античного Світу
8 Концепції «суспільного договору» (Т.Гобс, Дж.Локк, Ж.-Ж.Руссо)
9 Виникнення і утвердження соціології як самостійної науки (ХІХ ст.). О.Конт
10 Соціологічна теорія К.Маркса
11 Соціологічна теорія М.Вебера
12 Соціологічна теорія Е.Дюркгейма
13 Структурний функціоналізм як один з провідних напрямків розвитку соціологічної теорії (Т.Парсонс, Р.Мертон)
14 Теорія соціального конфлікту (Л.Козер, Р.Дарендорф)
15 Поняття “суспільство”, його ознаки. Типологія суспільств.
16 Соціальні інститути і соціальні організації суспільства. Характеристика процесу інституціоналізації
17 Особистість у системі соціальних відносин. Співвідношення понять «людина», «індивід», «індивідуальність», «особистість».
18 Соціалізація, її сутність і значення для життєдіяльності суспільства і особистості
19 Основні концепції соціалізації
20 Стадії і агенти соціалізації особистості
21 Основні теорії соціальної стратифікації
22 Соціальна мобільність, її основні види та канали
23 Середній клас, його суть, ознаки та функції. Проблема формування середнього класу в Україні
24 Соціальна стратифікація в перехідному (пострадянському) суспільстві
25 Технологія емпіричного соціологічного дослідження
26 Опитування як метод збору соціологічної інформації
27 Спостереження як метод збору соціологічної інформації
28 Аналіз документів як метод збору соціологічної інформації
29 Політична соціологія: специфіка предмету, основні напрями дослідження.
30 Девіантна поведінка: причини, критерії і різновиди
28.07.2015; 00:41
хиты: 1462
рейтинг:0
Общественные науки
социология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь