пользователей: 28040
предметов: 12010
вопросов: 223531
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Формули по інд.

1. Кв= 1 +(Рв+Ра)/Рср ;                 М1= 2+(Рср х Кв)/Ф

2. Кчт= N х 1000/Чср                             Ктт= Д/N

3. Пнт= Д х 1000/Чср

4. Кчз=N/Чср х 100                                Ктз= Д/N

5. Пнз=Д/Чср х 100

Зм. Кчт.=(N1-N2)/Чср х 1000       Зм. Кчз.= (З1-З2)/Чср х 100

Зниж. Ктт.=Д1/N1-Д2/N2             Скор. Ктз.=Дз1/Nз1-Дз2/Nз2

8.Д1 та Д2- дні непрацезд через травм. та хвор. на 100 прац-чих до і після

?Д= Д1-Д2/100 х Чср

?W= ?Д х Зв/Рп х100          де      Зв- вартість прод-ції за зміну на одного прац.

                                               Рп- варт-ть річної тов прод-ції підпр-ва

Ез= ?W х Зр/100 х Чср                 Зр- сер-річна ЗП одного прац-ка


хиты: 442
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
общественные дела
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь