пользователей: 28194
предметов: 12085
вопросов: 226877
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


ГОС мова

1 ГОС
2 МОРФЕМНИЙ АНАЛІЗ
3 Твірна основа та ін.
4 Схема словотвірного розбору слова
5 Основні способи і засоби вираження граматичних значень слова в українській мові
6 Іменник як частина мови
7 Семантико-граматичні категорії іменника
8 Категорія роду іменника
9 Категорія числа іменника
10 Категорія відмінка іменника
11 Поділ іменника на відміни
12 відміни в укрїнській мові.
13 Прикметник як частина мови
14 Якісні та відносніприкметники
15 Відносне та безвідносне вираження міри ознаки
16 Відмінювання прикметників
17 Числівник як частина мови
18 Числівники за значенням та будовою
19 Відмінювання числівників
20 Займенник як частина мови
21 Відмінювання займенників
22 Безособово-предикативні
23 Дієслово
24 Категорія стану дієслова
25 Категорія способу дієслова
26 Дієвідміни
27 Дієприкметник
28 Дієприслівник
29 Прислівник
30 Групи прислівників за значенням
31 Модальні слова
32 Прийменник
33 Сполучник
34 Вигук
35 Частка в українській мові
36 Синтаксичні одиниці
37 Синтаксичні звязки
38 Типи словосполучень
39 Семантико-синтаксичні відношення у словосполученнях
40 Синтаксичні форми керування і прилягання
41 Синтаксичні форми узгодження та кореляції
42 Цілісні словосполучення
43 Граматичні категорії речення
44 Типи речень за модальністю
45 Формально-граматичний аспект речення
46 Підмет в українській мові
47 Присудок
48 Додаток
49 Означення і прикладка
50 Обставина
51 Складносурядні речення
52 Семантико-синтаксична структура речення
53 Категорія суб'єктивної модальності: засоби вираження і семантика
54 Категорія предикативності: структура і семантика
55 Парадигма речення
56 Схема розбору речення
57 Просте ускладнене речення
58 Вставні, вставлені слова, словосполуки, речення
59 Відокремлені звороти, вираження напівпредикативності
60 Однорідні члени речення. Узагальнюючі слова
61 Формально-граматична класифікація
62 Логіко-граматична класифікація
63 Структурно - семантична класифікація
64 Складнопідрядні речення нерозчленованого типу: прислівні речення
65 Займенниково-кореляційні складнопідрядні речення
66 Складнопідрядні речення розчленованого типу: структура і семантичні типи
67 Безсполучникові складні речення диференційованого типу
68 Текст
69 Методика мови
70 Діалектологія
71 Методика 2
72 Методика 3
73 Методика 4
17.06.2015; 15:22
хиты: 19885
рейтинг:+1
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
филология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь