пользователей: 27937
предметов: 11944
вопросов: 221598
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


МО и ВП

1 Мирне врегулювання з колишніми союзниками Німеччини в Європі. Паризькі мирні договори 1947 р.
2 Роль блокового протистояння у розвитку системи міжнародних відносин наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.
3 Паризька мирна конференція 1919-1920 рр.
4 Підписання Версальського, Сен-Жерменського, Нейського, Трианонського та Севрського мирних договорів, їх зміст.
5 Міжнародно-політичні обставини утворення СРСР.
6 Раппальський договір: передісторія, значення, основні положення та підписання.
7 Конференція в Локарно. Спроба політичного вирішення проблеми шляхом створення системи гарантій (Рейнський гарантійний пакт) та арбітражних договорів.
8 Становление нацистского режима в Германии. Программа внешней политики нацистского правительства.
9 Розрив Гітлером мюнхенських угод і ліквідація Чехословаччини. Проголошення республіки Карпато-України та її крах.
10 Початок Другої світової війни. «Дивна війна» на Заході, «особливі відносини» СРСР та Німеччини.
11 Напад Німеччини та її союзників на СРСР. Позиції урядів Великої Британії. Передумови та початок створення антигітлерівської коаліції.
12 Закінчення Другої світової війни в Європі. Формування Ялтинсько-Потсдамської системи міжнародних відносин.
13 Страны юго-востока Европы накануне и в период Первой мировой войны.
14 Визначте проблеми і суперечності, які породила Версальсько-Вашингтонська система.
15 Геополитические изменения после Первой мировой войны
16 Основні геополітичні наслідки Другої світової війни.
17 Берлінські кризи 1958-1961 рр. та їх вплив на міжнародні відносини.
18 Проблеми контролю над озброєнням та роззброєнням у 60-70-ті роки.
19 Геополітичні наслідки війни США у В’єтнамі (1965-1973 рр.).
20 Інтеграційні процеси в Західній Європі в 70-80-ті роки.
21 Карибська криза та її вплив на міжнародні відносини.
22 Погіршення радянсько-китайських відносин. «Геополітичний трикутник» Г.Кісінджера
23 Криза політики розрядки. «Друга холодна війна».
24 Японія після закінчення Другої світової війни. Формування системи повоєнних міжнародних відносин в Азії. Сан-Франциська мирна угода.
25 Мирне врегулювання з колишніми союзниками Німеччини в європі. Паризькі мирні договори 1947 р.
26 Стратегия сдерживания во внешней политике США
27 Воєнно-політична консолідація країн Заходу. Утворення НАТО.
28 Конференції країн, що не приєдналися.
29 Міжнародно-політичні чинники процесу деколонізації. Перша «хвиля» деколонізації.
30 Корейська війна 1950-1953 рр. та її вплив на міжнародні відносини.
31 Ліга арабських держав: створення, еволюція та роль в міжнародних відносинах.
32 «Німецьке питання» на Віденському конгресі.
33 «Польсько-саксонське питання» на Віденському конгресі.
34 Конгрес Священного Союзу..
35 Общая характеристика международных отношений Нового времени. Понятие системности в международных отношениях.
36 Загальна характеристика Вестфальської системи міжнародних відносин.
37 Міжнародні відносини другої половини ХVII ст. Принцип «національної держави». Нація та державний інтерес. Особливі фази консолідації Вестфальської системи міжнародних відносин.
38 Балтійське питання та Північна війна (1700-1721 рр.).
39 Міжнародні відносини в період від семирічної війни до початку Великої Французької революції.
40 Міжнародні відносини в перший період французьких революційних війн (1789-1797 рр.).
41 Особенности Венской системы международных отношений
42 Международные отношения в период между Кромской (1853-1856 гг.) и Франко-немецкой войной 1870-1871 гг.
43 Міжнародні відносини в період від Франкфурсткого миру до Берлінського конгресу 1878 р.
44 Основные принципы и направления внешней политики Маргарет Тетчер.
45 Еволюція українсько-американських відносин.
46 Косівська проблема у міжнародних відносинах.
47 Оксамитові революції в країнах Центральної та Південної Європи
48 Сопернечество СРСР и стран запада в Африке. Современные отношения по линии "север-юг" на примере Африканского континента.
49 Глобальные мировые отношения и современные международные отношения.
50 Гельсінська Нарада з безпеки та співробітництва в Європі (НБСЄ) 1973-1975 рр.
51 Процес ліквідації залишків колоніалізму. Проблеми постколоніального світу. Країни «третього світу» в системі міжнародних економічних відносин.
52 Близькосхідне врегулювання в 90-ті роки. Міжарабські та арабо-ізраїльські відносини на початку ХХІ століття.
53 G - 8 (7) та G - 20 у світовій політиці
54 Розпад Ялтинсько - Потсдамської системи міжнародних відносин
55 Проблема розширення ЄС
56 Украина в процессе ядерного разоружения.
57 Об’єднання Німеччини та його міжнародні наслідки
58 Дії США та НАТО в Афганістані, причини та наслідки
59 Интеграционные процессы Латинской Америки в 80-е годы 20 ст -в начале 21 ст.
60 Еволюція російсько - американських відносин
61 Проблема реформування ООН.
62 Формування нового світового порядку та зовнішня політика США.
63 Міжнародне врегулювання в колишній Югославії: етапи та наслідки.
64 Еволюція зовнішньої політики Росії у 90-ті рр. - на початку ХХІ ст.
65 Еволюція відносин між Україною та Росією.
66 Паризька нарада країн-учасниць НБСЄ. Паризька Хартія для Нової Європи.
67 Війни США та їх союзників проти Іраку: порівняльний аналіз.
68 Отношение Китая к внешнему миру. Внешняя политика КНР.
69 Проблема розширення НАТО на Схід.
70 Індо-Пакістанські відносини як ключовий чинник міжнародних стосунків у Південній Азії.
71 Восток на подъёме: четыре кита международного успеха. Модели новых индустриальных стран и 7 источников могущества стран Азии
72 Визначення локальної цивілізаційної кризи. Навести приклади.
73 Середовище міжнародних економічних відносин, його структура і особливості
74 Марксизм как теоретическая основа самостоятельного направления в изучении международных отношений.
75 Основні складові формування сучасної системи міжнародних відносин.
76 Глобалізація світової політики і міжнародних економічних відносин як одна з головних ознак сучасного їх розвитку.
77 Информационное насилие, информационный терроризм и информационная война.
78 Роль неурядових організацій в сучасних міжнародних відносинах.
79 Глобалізація економіки і фінансів. ТНК в сучасних міжнародних відносинах.
80 Войны в структуре и динамике цивилизаций
81 Основные составляющие формирования современной системы международных отношений
82 Міжнародна міграція та діаспори в сучасних міжнародних відносинах.
83 Світові цивілізації, що змінюють одна одну.
84 Ленінське вчення про імперіалізм та витоки антиімперіалістичної боротьби.
85 Основні релігійні напрями: світові і національні (релігії).
86 Основні положення та парадигми класичного лібералізму в теорії міжнародних відносин.
87 Історичні суперцикли. Їх опис.
88 Розпад глобальній цивілізації у ХХІ ст.
89 Домінування західної цивілізації у другому історичному суперциклі
90 Політичний реалізм
91 Інтеграційні об’єднання в сучасному світі і їх вплив на світовій політичний процес.
92 Визначення цивілізаційних циклів та криз.
93 Міжнародний суд як чинник сучасних міжнародних відносин.
94 Україна в регіональних організаціях.
95 Неореалізм в ТМВ. Теорія полярності. (полярность = баланс сил)
96 Европейская и американская традиция внешней политики.
97 Неомарксизм. Світ-системний аналіз.
98 Географический детерминизм а зарождение геополитики.
99 Критицизм о теоретических проблемах международных отношений
100 Теорія зіткнення цивілізацій по С.Хантнігтону.
101 Теория цивилизаций XX ст. Основные представители цивилизационных школ XX ст.
28.01.2015; 14:42
хиты: 21419
рейтинг:+2
Общественные науки
политология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь