пользователей: 28236
предметов: 12120
вопросов: 228087
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

гражданское экзамен

1 1) Поняття і система зобов'язального права
2 2) Поняття та основні риси цивільно-правового зобов’язання,.
3 3) Класифікація зобов'язань .
4 Основания для возникновение обязательств.
5 5) Суб’єкти зобов’язання. Множінність осіб у зобов’язанні.
6 6) виконання зобов'язань з множинністю осіб
7 7) Заміна осіб у зобов'язанні.
8 8) Припинення зобов'язань
9 10) Поняття та функції цивільно-правового договору.
10 Классификации гражданско-правовых договоров.
11 12.Реалізація принципу свободи договору.
12 13)Зміст цивільно-правового договору,юк юридичного факту.
13 14)17)Укладення договорів. Стадії укладення договорів. Момент укладення цивільно-правового договору.
14 18) Загальна характеристика засобів забезпечення виконання зобов'язань
15 19) Неустойка , як засіб забезпечення забовязанн. Фрми та види неустойки. Збільшення та зменшення розміру неустойки.
16 20)Застава
17 21)Завдаток
18 22)Поняття поруки. Особливості відповідальності поручителя.
19 23)Поняття та загальна характеристика гарантії як способу забезпечення виконання забовязань. Відмежування гарантії від поруки.
20 24)Утримання як спосіб забезпечення виконання забовязань.
21 26) Поняття та підстави цивільно правової відповідальності.
22 27) Деліктна і договірна відповідальність. Порівняльна характеристика.
23 28) загальна характеристика договору (Д.) купівлі-продажу
24 29) Договор роздрібної купівлі-продажу
25 30)Догові поставки. Правова характеристика. Умови поставки.
26 Загальна характеристика договору постачання енергетичними і іншими ресурсами через приєднану мережу.
27 Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Правове регулювання. Зміст договору та особливості виконання.
28 Понятие и признаки договора пожизненного содержания. Стороны, форма и предмет договора. Особенности договора пожизненного содержания.
29 36) Формування концепції договору найму(оренди)
30 37)Поняття і види майнового найму(оренди)
31 38)Оренда землі. Правове регулювання.загальна характеристика договору оренди землі.
32 договор проката
33 Общая характеристика договора лизинга. Виды лизинга.
34 41)Договір позички. Поняття,ознаки,предмет,істотні умови,основні права і обов’язки сторін за договором позички.
35 42)Договір оренди державного(комунального) майна. Загальна характеристика.
36 43)Найм житлового приміщення. Види договору найму житлового приміщення. Правове регулювання.
37 44)Соціальний найм житла, як різновид договору оренди житла.
38 46)Загальні положення про підряд у ЦК України.
39 Поняття та ознаки договору будівельного підряду. Зміст договору. Особливості оформлення. Відповідальність сторін за договором будівельного підряду.
40 49) Побутовий підряд. Загальна характеристика,сторони,форма,зміст договору,гарантії прав замовника.
41 50) Договори про надання послуг у ЦК України. Поняття, правові ознаки послуг.
42 52)Договір перевезення пасажира та багажу. Правове регулювання. Загальна характеристика договору. Права та обов’язки сторін.
43 53)Поняття та ознаки договору перевезення вантажу. Правове регулювання. Зміст договору.
44 55) Договір перевезення вантажу морським транспортом. Правове регулювання. Форма та зміст договору.
45 56)довгостроковий договір у перевізних відносинах.
46 57)Загальна характеристика договору фрахтування(чартеру). Сфера застосування договору фрахтування. Особливості укладення.
47 58)Договір транспортного експедирування. Загальна характеристика.
48 59)Договір зберігання. Загальна характеристика договору,сторони,форма договору. Основні права та обов’язки сторін за договором зберігання.
49 60. Правове регулювання зберігання на товарному складі. Особливості укладання договору складського зберігання. Складські документи
50 Договор охраны. Правовое регулирование. Виды. Субъекты договора. Особенности исполнения.
51 62. Договір доручення як юридичний факт. Зміст доручення. Виконання договору доручення.
52 63. Договір комісії: поняття, елементи, зміст. Комісія й суміжні правові конструкції.
53 64. Загальна характеристика договору страхування. Види та форми страхування за цивільним законодавством україни.
54 65. Договір позики. Загальна характеристика. Відмежування позики від позички. Права та обов’язки сторін за договором позики.
55 66. Поняття та ознаки кредитного договору. Співвідношення кредитного договору та договору позики. Форма кредитного договору. Права та обов’язки сторін за кредитним договором.
56 Понятие договора о общей деятельности и договора простого сообщества в сравнительном аспекте.
57 учредительные договоры: понятие, юридическая природа, содержание
58 69. Правова характеристика договору комерційної концесії. Особливості предмету та правового становища сторін комерційної концесії. Права та обов’язки право володільця та правокористувача.
59 Понятие и виды договоров о распоряжении имущественными правами интеллектуальной собственности.
60 71.72 Недоговірні зобов’язання. Види не договірних зобов’язань.
61 Обязательства при нанесении вредм. Деликтное обязательство: понятие, содержание, основание.
62 74) склад цивільного правопорушення. Презумпція вини в цивільному праві.
63 76) Поняття спадкування. Суб’єктний склад правовідносин спадкування
64 77) Время и место открытия наследства. Юридическое значение открытия наследства
65 78)Спадкування за заповітом. Поняття та форма заповіту. Зміст заповіту. Обмеження свободи заповідальних розпоряджень. Обов’язкова частка у спадщині.
66 79)Спадкування за законом. Черговість спадкування. Порядок закликання до спадкування за законом (назвати першу чергу спадкоємців). Спадкування за правом представлення.
67 80.3дійснення права на спадкування. Прийняття спадщини. Відмова від прийняття спадщини. Поняття спадкової трансмісії.
68 81.Спадковий договір. Поняття, зміст, форма договору.
69 15.Виконання договорів. Принципи виконання договорів.
70 16.Форма цивільно-правового договору.
71 25. Іпотека. правове регулювання. загальна характеристика.
72 договори про виконання робіт в ЦК України (оглядова характеристика)
73 51.Система договорів, що опосередковують перевезення в ЦК України.
74 54.Договір морського круїзу. Правове регулювання. Зміст договору.
75 82.поняття,предмет та метод сімейного права. принципи сімейного права.
76 83. сімейні правовідносини .елементи сімейних правовідносин: субєкти обєктти та зміст. поняття сімї
77 84)Правовое регулирование усыновления по семейному и гражданским законодательством Украины.
78 85)Опека и попечительство в семейном праве
79 86)недійсність шлюбу. умови недійсносты шлюбу. правові наслідки недійсносты шлюбу.
80 87. правовий статус дитини. визначення походження дитини
81 88)позбавлення батьківських прав. правові наслідки.
82 Договор мены
83 Договір дарування. Види дарування.
05.09.2015; 01:24
хиты: 14094
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь