пользователей: 27952
предметов: 11960
вопросов: 222119
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

право:
» ПРаво
» (Історіографія
I семестр:
» україни

(Історіографія

1 Основні особливості історіографії в період розвитку буржуазних відносин в Україні і в Росії (2 пол. 19 ст.), і розвиток історичної науки. Західно-Європейська історіографія
2 Микола Іванович Костомаров - історик України
3 Проблеми історії України в працях Олександра Матвійовича Лазаревського Біографія
4 Народницька історіографія. Суб’єктивна соціологія Петра лавровича Лаврова, Михайла Констянтиновича Михайловського, Кропоткіна
5 Олександра Яківна Єфименко та її концепція в історії України
6 Історія селянства Росії та України в працях Василя Івановича Семановського
7 Історична проблематика в працях Василя Васильовича Берві - Флеровського
8 Історичні погляди Георгія Валентиновича Плєханова
9 Основні особливості періоду і розвиток історичної науки
10 Олександр Сергійович Лаппо-Данилевський і його праці з історії та джерелознавства
11 Павло Миколайович Мілюков і його схема Російської історіографії
12 Концепція історії Росії Миколи Павловича Павлова-Сільванського
13 Проблематика праць О. О. Корнілова, О. О. Кізеветтера, М. О. Д’яконова
14 Роль В. Б. Антоновича у розвитку історичної думки в Україні
15 Наукова діяльність
16 Внесок Михайла Сергійовича Грушевського в розвиток історичної науки в Україні
17 Основна проблематика праць Д. І. Багалія Багалій Дмитро Іванович (1857 - 193
24.04.2015; 15:36
хиты: 1436
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
новая история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь