пользователей: 27057
предметов: 11669
вопросов: 212757
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

право:
» ПРаво
» (Історіографія
I семестр:
» україни

Основні особливості періоду і розвиток історичної науки

Основні риси:

  1. Історична наука тісно переплітається з ідеологією. Практично всі історики були членами партій;
  2. Тепер відносно мало уваги звертається на проблеми економіки4
  3. Частина істориків відмовляються від окремих положень своїх попередників;
  4. Багато праць філософського, теоретичного характеру;
  5. Історики скрупульозно вивчають деякі питання;
  6. Активна б-ба представників офіційної історіографії з марксизмом;
  7. Помітною стає тенденція до агностицизму;
  8. Частина істориків розглядають історію не як науку, а як мистецтво, вид художньої творчості, у дослідженнях багато субєєктивного4
  9. Немає загальної єдності на ідейній основі серед вчених. Віппер (1859-1954) «Кризис исторической науки» (1921 р.).

Слідом за неопозитивістами стверджує, що історична дійсність категорія суб’єктивна.

У цей період на Україні вперше виникають історичні школи (історична школа Грушевського, Київська школа документалістів Антоновича). Розвиваються спеціальні  історичні дисципліни.


24.04.2015; 15:36
хиты: 258
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
новая история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2017. All Rights Reserved. помощь