пользователей: 28482
предметов: 12180
вопросов: 229329
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Химия

1. Біогенні елементи

3. Буферні системи. Буферна ємкість
3.1 Буферні системи
3.2 Буферні системи кислотного та основного типу, їх склад, приклади.
3.3 Механізм дії буферних систем кислотного та основного типу.
3.4 Основне рівняння буферних систем кислотного та основного типів.
3.5 Рівняння Гендерсона-Хассельбаха буферних систем кислотного та основного типів. Від яких факторів залежить рН буферних систем?
3.6 Буферні системи організму людини (гідрогенкарбонатний, фосфатний, білковий, білкова молекула як буфер), механізм їх дії, співвідношення компонентів у гідрогенкарбонатній та фосфатній буферних системах. Значення буферних систем для живих організмів.
3.7 Буферна ємкість (визначення). -обчислення буферної ємкості за кислотою та лугом; -фактори, від яких залежить буферна ємкість; -практичне визначення буферної ємкості за кислотою та лугом
3.8 Величина буферної ємкості сироватки крові за кислотою. Порівняти та пояснити буферну ємкість крові за кислотою та осново.
3.9 Лужний резерв крові, кислотно-лужна рівновага
3.10 Які органи системи підтримують кис- лужну рівновагу

5. Елементи хімічної термодинаміки, кінетики, хімічної рівноваги
5.1 Що вивчає хімічна термодинаміка. Термодинамічна система та типи термодинамічних систем (приклади). Перший закон термодинаміки.
5.2 Термохімічні рівняння. Стандартні теплоти утворення та згоряння.
5.3 Закон Гесса. Метод калориметрії. Енергетична характеристика біохімічних процесів.
5.4 Другий закон термодинаміки. Ентропія. Енергія Гіббса.
5.5 Критерії направлення самочинних процесів.
5.6 Застосування основних положень термодинаміки до живих організмів.
5.7 Характеристика живого організму з точки зору термодинаміки.
5.8 Необоротність процесів життєдіяльності
5.9 .Швидкість гомогенних та гетерогенних реакцій, її залежність від концентрації. Закон діючих мас, константа швидкості.
5.10 Залежність швидкості реакції від температури. Правило Вант - Гоффа.
5.11 Ферменти як каталізатори, їх селективність, ефективність, залежність від температури та реакції середовища.
5.12 Оборотні та необоротні реакції (приклади). Хімічна рівновага, константа хімічної рівноваги. Принцип Ле-Шательє

6. Потенціометричний метод аналізу. Редокс-системи

7. Сорбційні процеси
7.1 Сорбція на межі рідина-газ. Поверхнева енергія, поверхневий натяг.
7.2 Поверхнево-активні та поверхнево-неактивні речовини, приклади (в тому числі в організмі людини). Поверхневі явища в живих організмах (кесонна хвороба, емульгація жирів, фагоцитоз)
7.3 Загальна характеристика поверхневих явищ на межі розділу тверде тіло - рідина: адсорбція, абсорбція, адсорбційні поверхні в організмі людини, фізична та хімічна сорбція, адсорбенти (приклади). Рівняння та ізотермиЛенгмюра, Фрейндліха, БЕТ. Величина адсорбції.
7.4 Фізико-хімічні основи адсорбційної терапії (гемосорбція, ентеросорбціята аплікаційна терапія).
7.5 Адсорбція електролітів: специфічна (вибіркова) та іонообмінна.
7.6 Правило Панета-Фаянса. Іонообмінники природні та синтетичні.
7.7 Хроматографія (визначення). Принцип хроматографії в колонці та напапері.
7.8 Застосування хроматографії в медицині та фармації

02.12.2014; 13:42
хиты: 18259
рейтинг:+3
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь