пользователей: 21212
предметов: 10450
вопросов: 177346
Конспект-online
зарегистрируйся или войди через vk.com чтобы оставить конспект.
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Стійкість розчинів ВМС, фактори, які обумовлюють її. Драглювання розчинів ВМС, механізм, вплив рН середовища, температури та електролітів на швидкість драглювання. Дифузія в драглях, біологічне значення цього явища.

Основним фактором термодинамічної стійкості розчинів ВМС, і в першу чергу розчинів білків, є їх висока гідрофільність, яка обумовлена наявністю полярних груп в бокових ланцюгах білків (зокрема, кислотних –СОО- та основних груп –NH3+), навколо яких утворюються потужні гідратні оболонки. Вони оберігають білкові молекули від склеювання та випадіння в осад і є основним фактором стабільності водних розчинів білків. В залежності від реакції середовища білки утворюють різні типи іонів .

H2N–R–COOH → H3N+-R–COO- (біполярний іон)

H3N+-R–COO- + H+ → H3N+-R–COOH (катіон білка в кислому середовище)

H3N+-R–COO- + OH-  → HO–H3N–R–COO- (аніон білка в лужному середовищі)

Величина гідратної оболонки залежить від типу білка. Так, альбуміни краще зв’язуються з молекулами води і мають більшу водну оболонку, ніж глобуліни, чи фібриноген. Найменш стійкими розчини білків є в ізоелектричній точці. Ізоелектрична точка білка це таке значення рН при якому його молекула знаходиться в ізоелектричному стані, тобто коли число позитивних зарядів на молекулі дорівнює числу негативних зарядів. Більшість білків відносяться до кислих білків і їх бокові ланцюги містять більше карбоксильних груп, утворених дикарбоновими амінокислотами. Тому ізоелектрична точка кислих білків знаходиться в слабко кислому середовищі. Для основних білків ізоелектрична точка знаходиться в слабко лужному середовищі.

Для визначення ізоелектричної точки білків використовуються метод електрофорезу (в ізоелектричному стані молекула білка перестає рухатись в електричному полі), метод         коагуляції (білок з розчину випадає в осад при рН, що відповідає ізоелектричному стану його молекули) та набухання (в ізолектричному стані набухання білка є мінімальним). Хоча розчини ВМС є досить стійки і самовільно, як колоїдні розчини, не осаджуються, однак за певних умов може наступати часткова чи навіть повна втрата їх xтабільності. До таких процесів належить коацервація та висолювання.

Основним фактором термодинамічної стійкості розчинів ВМС, і в першу чергу розчинів білків, є їх висока гідрофільність, яка обумовлена наявністю полярних груп в бокових

ланцюгах білків (зокрема, кислотних –СОО- та основних груп –NH3+), навколо яких утворюються потужні гідратні оболонки. Вони оберігають білкові молекули від склеювання та випадіння в осад і є основним фактором стабільності водних розчинів білків. В залежності від реакції середовища білки утворюють різні типи іонів .

H2N–R–COOH → H3N+-R–COO- (біполярний іон)

H3N+-R–COO- + H+ → H3N+-R–COOH (катіон білка в кислому середовище)

H3N+-R–COO- + OH-→ HO–H3N–R–COO- (аніон білка в лужному середовищі)

Величина гідратної оболонки залежить від типу білка. Так, альбуміни краще зв’язуються з молекулами води і мають більшу водну оболонку, ніж глобуліни, чи фібриноген. Найменш стійкими розчини білків є в ізоелектричній точці. Ізоелектрична точка білка це таке значення рН при якому його молекула знаходиться в ізоелектричному стані, тобто коли число позитивних зарядів на молекулі дорівнює числу негативних зарядів. Більшість білків відносяться до кислих білків і їх бокові ланцюги містять більше карбоксильних груп, утворених дикарбоновими амінокислотами. Тому ізоелектрична точка кислих білків знаходиться в слабко кислому середовищі. Для основних білків ізоелектрична точка знаходиться в слабко лужному середовищі. Для визначення ізоелектричної точки білків використовуються метод електрофорезу (в ізоелектричному стані молекула білка перестає рухатись в електричному полі), метод коагуляції (білок з розчину випадає в осад при рН, що відповідає ізоелектричному стану його молекули) та набухання (в ізолектричному стані набухання білка є мінімальним). Хоча розчини ВМС є досить стійки і самовільно, як колоїдні розчини, не осаджуються, однак за певних умов може наступати часткова чи навіть повна втрата їх стабільності. До таких процесів належить коацервація та висолювання.


02.12.2014; 13:42
хиты: 961
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2016. All Rights Reserved. помощь