пользователей: 28035
предметов: 12003
вопросов: 223398
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Дисперсні системи (визначення). Класифікація дисперсних систем зарозміром частинок дисперсної фази, за міжфазною взаємодією (приклади).

Дисперснимиє системи, в яких одна речовина в подрібненому стані рівномірно розпо-ділена серед частинок іншої речовини. Розрізняють дисперсну фазу (диспергована речовина, або частинки) та дисперсне середовище (тобто розчинник). Головною особливістю дисперс-них систем є наявність поверхні розподілу фаз, тобто гетерогенність.

За розміром частинокдисперсні системи ділять на три типи:

1. Грубо–дисперсні системи (суспензії, емульсії, порошки, грубі зависі) – розмір частинок більше 1 мкм (10–6м), а питома поверхня менше 1м2/г;

2. Системи середньої дисперсності 1 – 0,1 мкм (10–6– 10–7м); Іноді їх об`єднують з грубо–дисперсними системами.

3. Колоїдно–дисперсні системи (або золі) мають розмір частинок 100 – 1 нм (10–7 10–9м), а питома поверхню більше 10 м2/г.

Далі йдуть істинні (молекулярні та іонні) розчини, які мають розмір частинок менше 10–9м. В таких розчинах вже немає поверхні поділу фаз і вони не належать до дисперсних систем

І За міжфазною взаємодією:

1 Ліофільні – добре взаємодіючі з  розчинником за рахунок сольватації (гідратації – для води). Поверхневий натяг на межі розподілу фаз малий, і тому ці системи термодинамічно стійкі, D G < 0. Деякі такі системи можуть самовільно диспергуватися. До ліофільних систем належать розчини білків, ферментів, ДНК, РНК, гликогенів  тощо.

2 Ліофобні (погано взаємодіють з розчинниками) – дисперсні частинки слабо взаємодіють з дисперсійним середовищем, міжфазовий натяг досить великий, система має значний надлишок вільної енергії і термодинамічно нестійка, D G >0. До ліофільних систем належать золі металів, латекси і т.д.

3 Особливе місце займають розчини ВМС – вони гомогенні, стійкі, зворотні і за цими ознаками можуть бути віднесені до справжніх розчинів. Але розміри макромолекул ВМС сумірні з розмірами колоїдних частинок, і тому вони виявляють деякі властивості, характерні для дисперсних систем.

 

51.


26.02.2014; 15:16
хиты: 723
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь