пользователей: 28032
предметов: 12003
вопросов: 223398
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Загальна характеристика поверхневих явищ на межі розділу тверде тіло - рідина: адсорбція, абсорбція, адсорбційні поверхні в організмі людини, фізична та хімічна сорбція, адсорбенти (приклади). Рівняння та ізотермиЛенгмюра, Фрейндліха, БЕТ. Величина адсорбції.

Межу поділу фаз між твердим тілом і розчином відносять до нерухомих меж поділу фаз.  Усі випадки поглинання газів і випарів твердими тілами називають сорбцією. Якщо цей процес відбувається тільки на поверхні, то його називають адсорбцією, а коли речовина, яка поглинається поверхнею, дифундує усередину поглинаючої речовини і розподіляється по її об’єму, то таке явище називають абсорбцією. Тверде тіло,на поверхні якого відбувається адсорбція-адсорбент, а речовина, яка адсорбується – адсорбат. Сорбційні поверхні в організмі людини: мембрани клітин, стінки судин, ворсинки на поверхні кишечника, ферменти та ін. Фізична сорбція – зумовлена дією силових полів молекул сорбенту, при цьому молекули сорбенту не втрачають своєї індивідуальності. Характеризується такими чинниками: оборотність процесів, відсутність стехіометричних співвідношень при визначенні сорбції, зменшення сорбції при підвищенні температури. Хімічна сорбція – зумовлена взаємодіями між молекулами сорбенту і сорбату. Характеризується необоротністю, тепловим  ефектом близьким до енергії утворення хімічних зв’язків, збільшення сорбції за підвищення температури. Адсорбенти –тіло на поверхні якого відбувається адсорбція(деревне вугілля, силікагель,цеоліти).Рівняння  Ленгмюра:

, де Г-зайняті центри, Г8 – активні центри, р – тиск, К – константа(коефіцієнт пропорційності/константа пропорційності).Це рівняння називають  рівнянням ізотерми адсорбції Ленгмюра. Рівняння ізотерми Фрейндліха:    ,де х - к-сть молів адсорбованої речовини, m – маса адсорбенту, 1/n –емпіричний показник степеня, С – рівноважна концентрація,k – питома адсорбція.                                               Зазначимо: якщо рівняння Л. описує ізотерму адсорбції в ділянці усіх значень тиску, то рівняння Ф. справджується лише при середніх значеннях тиску. Рівняння БЕТ або р-ня полі молекулярної адсорбції:, С- стала для даної адсорбційної системи,р0-тиск насичених парів адсорбату.

45..


26.02.2014; 15:16
хиты: 1010
рейтинг:+2
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь