пользователей: 28040
предметов: 12010
вопросов: 223531
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Оборотні та необоротні реакції (приклади). Хімічна рівновага, константа хімічної рівноваги. Принцип Ле-Шательє

 

Оборотні реакції- це реакції, продукти яких взаємодіюь один з одним утв. початкових речовин. Ці реакції йдуть не до кінця , а до стану рівноваги :

ЗН2+ N2  <-> 2NH3

Необоротні реакції- це реакції, що проходять в одному напрямку з утворенням газу, води ,

осаду.

  1. CaCO3+HCL- CaCL2+ H2O+ CO2
  2. HCl+ NaOH- Nacl + H2o
  3. CuSO4+ Naoh- Na2SO4+ Cu(OH)2

Хімічна рівновага- це стан системи, коли швидкість прямої реації = швидкості зворотної.

Константа рівноваги – дорівнює відношенню добутку концентрацій продуктів реакції до добутку концентрації вихідних речовин в ступенях рівним стехіометричним коефіцієнтам.

К=  [C]c* [D]d

      [A]a*[B]b

де - К показує у скільки шв. прямої більше шв. зворотної

Принцип Ле-Шательє

Якщо на систему, що знаходиться в рівновазі подіяти певним чинником(змін. конц.,Темп., тиск),то рівновага зміщується в бік протилежній даній зміні.

 


26.02.2014; 15:12
хиты: 1950
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь