пользователей: 24587
предметов: 11057
вопросов: 195528
Конспект-online
оставь конспект в интернете, это поможет тебе в учебе и подготовке к сессии.
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

.Швидкість гомогенних та гетерогенних реакцій, її залежність від концентрації. Закон діючих мас, константа швидкості.

 

Умовою перебігу хім. реакції є зіткнення молекул реагуючих речовин.  Швидкість реакції залежить від числа активних зіткнень в одиниці об`єму. Ймовірність одночасного зіткнення молекул у гомогенній системі пропорційна концентрації реагуючих речовин.

 

Закон діючих мас- швидкість хім. реакцій прямо прямопропорційна  добутку концентрацій

реагуючих речовин, зведених в ступені, рівних стехіометричним коефіцієнтам. Наприклад, для реакції   аА+вВ – сС,  V=k[A]a*[B]b

де K-константа швидкості: Вона дорівнює швидкості хімічної реакції за конц. речовини 1 моль/л і залежить від природи речовини і температури.

 


26.02.2014; 15:09
хиты: 437
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2017. All Rights Reserved. помощь