пользователей: 28194
предметов: 12087
вопросов: 226984
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Ізотонічний коефіцієнт Вант-Гоффа, його зв’язок зі ступенем дисоціації.

У розчина електролітів внаслідок дисоціації молекул розчиненої речовини збільшується загальне число частинок (утворюються йони, асоційовані молекули, гідратовані йони, окремі молекули тощо). Відношення числа утворених частинок у розчині Ni до загального числа молекул розчиненого електроліту N0 називають ізотонічним коефіцієнтом Вант-Гоффа (і):

    

Внаслідок процесу дисоціації, усі перелічені вище колігативні властивості розчинів електролітів теж у і разів більші, ніж для розчину неелектроліту однакової моляльної концентрації:

Величина ізотонічного коефіцієнта залежить від ступеня йонізації електроліту α і числа йонів, на які дисоціює кожна молекула електроліту. Якщо із загального числа взятих молекул  N0 продисоціювало α молекул, а з кожної молекули утворилось n йонів, то число утворених йонів дорівнюватиме  N0 αn. Недисоційованих молекул залишається  N0- N0 α= N0(1- α).


26.02.2014; 15:00
хиты: 706
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь