пользователей: 28060
предметов: 12024
вопросов: 223915
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Осмос, напівпроникні мембрани, осмотичний тиск, осмотична концентрація, онкотичний тиск (визначення цих понять, приклади напівпроникних мембран).

 О́смос  — спонтанний перехід, однобічна дифузія через напівпроникну перегородку (мембрану), яка відокремлює розчин від чистого розчинника або розчину меншої концентрації. Зумовлений прагненням системи до термодинамічної рівноваги і вирівнювання концентрацій розчину з обох боків мембрани. Характеризується осмотичним тиском, що дорівнює надлишковому зовнішньому тискові, який треба докласти з боку розчину, щоб припинити осмос. Відіграє важливу роль у фізіологічних процесах, використовується при дослідженні полімерів, біологічних структур.

Осмос є одним із прикладів колігативних властивостей розчинів, тобто такий які залежать тільки від кількості розчинених частинок, але не залежать від їх природи

Напірпроникна мембрна - мембрана, яка пропускає молекули одних речовин і перешкоджає проходженню через неї молекул інших речовин. Клітинні мембрани є напівпроникні. Напівпроникні мембрани застосовуються в клінічних умовах в процесі проведення гсмодіаліза у хворих з нирковою недостатністю.

Осмотичний тиск - термодинамічний параметр, що характеризує прагнення розчину понизити свою концентрацію при зіткненні з чистим розчинником внаслідок зустрічної дифузії молекул розчинника та розчиненої речовини.

Якщо розчин відділений від чистого розчинника напівпроникною мембраною, то можлива лише одностороння дифузія — осмотичне всмоктування розчинника крізь мембрану в розчин. У цьому випадку осмотичний тиск стає доступною для прямого вимірювання величиною, що дорівнює надлишковому тиску, що треба прикласти з боку розчину для вирівнювання кількості розчинника з обох боків напівпроникної мембрани при осмотичній рівновазі. Осмотичний тиск зумовлений зниженням хімічного потенціалу розчинника в присутності розчиненої речовини

Осмотична концентрація - сумарна концентрація всіх розчинених частинок.

Може виражатися як осмолярність (осмолу на літр розчину) і як осмоляльность (осмолу на кг розчинника)

Онкотичний тиск - - колоїдно - осмотичний тиск, частка осмотичного тиску, що створюється високомолекулярними компонентами розчину. В плазмі крові людини становить лише близько 0,5% осмотичного тиску (3-4 кн / м , або 0,03-0,04 ат). Тим не менш онкотичний тиск відіграє найважливішу роль в утворенні міжклітинної рідини, первинної сечі та ін Стінка капілярів вільно проникна для води і низькомолекулярних речовин, але не для білків. Швидкість фільтрації рідини через стінку капіляра визначається різницею між онкотичного тиском білків плазми і гідростатичним тиском крові, створюваним роботою серця. На артеріальному кінці капіляра сольовий розчин разом з поживними речовинами переходить у міжклітинний простір. На венозному кінці капіляра процес йде в протилежному напрямку, оскільки венозний тиск нижче онкотичного тиску. В результаті в кров переходять речовини, що віддаються клітинами. При захворюваннях, що супроводжуються зменшенням концентрації в крові білків (особливо альбумінів), онкотичного тиск знижується, і це може стати однією з причин накопичення рідини в міжклітинному просторі, в результаті чого розвиваються набряки.

18)


26.02.2014; 14:59
хиты: 706
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь