пользователей: 28045
предметов: 12017
вопросов: 223690
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Пневмонії_Рак_пневмосклероз_плеврит_дихнедостатність


Тема: Пневмонії: симптоми та синдроми на підставі клініко-інструментальних та лабораторних методів дослідження. Пневмосклероз. Рак легень. Основні симптоми та синдроми при сухому та ексудативному плевриті. Синдром дихальної недостат­ності при патології бронхо–легеневої системи.

 

1. Які аускультативні дані будуть характерні для дольової пневмонії в ІІ та ІІІ стадії клінічного перебігу?

*А.Бронхіальне дихання;

Б. Везикулярне дихання з сухими хрипами;

В. Послаблене везикулярне дихання з крепітацією;

Г. Жорстке дихання із подовженим видихом;

Д. Сакодоване дихання.

2. Назвіть ускладнення важкого перебігу пневмонії?

А. Гостра дихальна недостатність

Б. Інфекційно-токсичний шок

В. Бактеріальна деструкція легень

Г. Плеврит

*Д. Всі відповіді вірні

3. Етіологічним фактoром негоспітальної пневмонії найчастіше є:

*А. Streptococcus pneumonia

Б. Pseudomonas aeroginosa

В. Enterobacter aerogenes

Г. Escherichia coli

Д. Всі вищенаведені збдудники

4. Нозокоміальна пневмонія це-

А. Пневмонія, що розвивається поза межами лікарні

Б. Пневмонія в осіб з дефектом імунітету

*В. Пневмонія, що виникає під час перебування в стаціонарі з приводу іншого захворювання через 48 год. і більше після госпіталізації

Г. Пневмонія, що виникає під час перебування в стаціонарі з приводу іншого захворювання через 24 год. і більше після госпіталізації

Д. Пневмонія, що розвивається під час перебування в поліклініці

5. Для верифікації діагнозу „пневмонія” обов’язковим є :

А. Загальний аналіз крові

Б. Аналіз харкотиння

В. Комп’ютерна томограма

*Г. Рентгенографія органів грудної клітки

Д. Бронхоскопія

6. Критерієм встановлення діагнозу пневмонії є:

А.Гострий початок з температурою

Б. Кашель з виділенням мокротиння

В. Притуплений або тупий перкуторний звук, ослаблене або жорстке бронхіальне дихання, фокус дзвінких дрібнопухирцевих хрипів та/або крепітації

Г. Рентгенологічно підтверджена вогнищева інфільтрація

*Д. Всі вищенаведені ознаки

7. До ІІІ групи відносять хворих з негоспітальною пневмонією, що :

А. Потребують госпіталізації у БРІТ

*Б. Потребують госпіталізації до стаціонару

В. Не потребують госпіталізації

Г. Не потребують госпіталізації, але з наявною супутньою патологією

Д. Потребують амбулаторного спостереження

8. Збудниками нозокоміальної пневмонії є

А. Pseudomonas aeroginosa

Б. Enterobacter aerogenes

В. Klebsiella pneumoniae

Г. Escherichia coli

*Д. Можуть бути будь-які з вищенаведених

9. Лабораторні зміни характерні для пневмонії :

А. Лейкоцитоз (більше 10 · 109/л)

Б.  Паличкоядерний зсув (більше 10 %), ­ШОЕ

*В. Лейкоцитоз (більше 10 · 109/л) та/або паличкоядерний зсув (більше 10 %),­ШОЕ

Г.  Лейкоцитоз (більше 10 · 109/л) та анемія

Д. Панцитопенія

10. Для дольової пневмонії характерні наступні скарги :

А. Ядуха, задишка в спокої, сухий кашель

Б. Задишка, слабкість, висока температура

В. Біль в грудній клітці, задишка, слабкість, часті напади ядухи

Г. Підвищення температури тіла, нежить, сухий кашель, сльозотеча

*Д. Біль в грудній клітці, задишка, кашель, кровохаркання, інтоксикація.

11. Причинами розвитку пневмосклерозу є всі, крім :

А.Хронічний бронхіт

Б.Пневмоконіози

*В. ГРВІ

Г.Пневмонії

Д. Туберкульоз

12. При дифузному пневмосклерозі форма грудної клітки

*А.Паралітична

Б. Емфізематозна

В. Рахітична

Г. Воронкоподібна

Д. Бочкоподібна

13. Аускультативні дані характерні для пневмосклерозу :

А.Везикулярне дихання

Б.Патологічне бронхіальне дихання

*В. Жорстке везикулярне дихання, м.б. з бронхіальним відтінком

Г. Сакодоване дихання

Д. Везикулярне дихання з подовженим видихом

14. Основною скаргою хворих з пневмосклерозом є

А. Загальна слабкість

Б. Інтоксикація

В. Кашель

Г. Біль в грудній клітці

*Д. Задишка

15.  При перевірці функції зовнішнього дихання, за наявності пневмосклерозу, буде спостерігатись наступний тип вентиляційної недостатності :

А.Обструктивний

Б. Змішаний

В. Будь-який з вищенаведених

*Г. Рестриктивний

Д. Змін не буде

16. Рентгенологічна картина характерна для пневмосклерозу :

*А. Затемнення на рентгенограмі, петлистість малюнку

Б. Підвищення прозорості легеневих полів

В. Посилення легеневого малюнку

Г. Змін не буде

Д. Будь-які з вищеперерахованих

17.Рак легені може проявлятись :

А. Сндромом дихальної недостатності

Б.Синдромом ущільнення легеневої тканини

В.Інтоксикаційним синдромом

Г. Синдромом накопичення рідини в плевральній порожнині

*Д. Всіма вищенаведеними синдромами

18. Обов’язковим дослідженням при підозрі на рак легень є

А. Спірографія

Б. Рентгенографія ОГК

В. Бронхоскопія

*Г. Бронхоскопія з біопсією

Д. Всі вищенаведені дослідження

19. Аускультативна картина, характерна для раку легень

А. Везикулярне жорстке дихання

Б. Патологічне бронхіальне дихання

В. Амфоричне дихання

Г. Дихання не прослуховується

*Д. Не є специфічною, можуть бути різні дихальні феномени

20. Центральний рак легень виникає

А. З легеневої паренхіми

*Б.З головного бронхіа та його великих розгалужень

В.З дрібних бронхів

Г. З плеври

Д.З будь-якого відділу легень

21. Клінічні ознаки пухлини легень можуть бути

А. Субфебрильна температура

Б. Поганий апетит (особливо відраза до м’ясної їжі)

В. Втрата маси тіла за короткий період

Г. Погане самопочуття

*Д.Всі вищеперераховані

22. Гістологічні форми раку легень :

А.Плоскоклітинний

Б. Слизистий (колоїдний) рак

В. Дрібноклітинний

Г. Аденокарцинома

*Д. Всі вищеперераховані

23. Периферійний рак легень, це той, що виникає

А.З головного бронха

Б. З великих розгалужень головного бронха

*В.З дрібних бронхів легеневої паренхіми

Г. З плеври

Д. З будь-якого відділу дихальної системи

24. Скарги, що пред’являють хворі на рак легень наступні, крім :

А. Тривалий кашель

Б. Кровохаркання

В. Біль в грудній клітці

Г. Задишка

*Д. Всі відповіді вірні

25. Внаслідок повної обтурації бронха пухлиною виникає

*А. Ателектаз

Б. Пневмоторакс

В. Гідроторакс

Г. Ущільнення легеневої тканини

Д. Будь-яке ускладнення з вищенаведених

26. Які патологічні зміни можна виявити під час загального огляду хворого на ексудативний плеврит ?

А. Стан задовільний, тахіпное, може бути відставання ураженої половини

Б. Важкий стан, ціаноз, тахіпное, фіксація верхнього плечового поясу

*В. Важкий стан, положення на хворому боці, ціаноз, тахіпное, асиметричність грудної клітки

Г. Важкий стан, ортопное, центральний ціаноз

Д. Важкий стан, положення на здоровому боці, ціаноз, тахіпное, асиметричність грудної клітки

27.  Рентген обстеження є  обов’язковим при підозрі на:       

А. Дольову пневмонію

Б. Вогнищеву пневмонію

В. Накопичення рідини в плевральній порожнині

Г. Накопичення повітря в плевральній порожнині

*Д. Все вище перераховане

28. Рідина незапального характеру в плевральній порожнині :

А.Ексудат

Б. Пневмоторакс

*В.Трансудат

Г.Ателектаз

Д. Гемоторакс

29. Верхній рівень тупості при накопиченні ексудату в плевральній порожнині у вигляді параболічной лінії носить назву :

*А.Лінія Елліс-Дамуазо

Б. Лінія Раухфусса

В. Трикутник Раухфуса

Г. Трикутник Еліс-Дамуазо

Д. Лінія Гарленда

30.Для точної діагностики характеру випоту в плевральній порожнині необхідно виконати:

А. Рентгенографію ОГК

Б. Спірографію

В. Аналіз харкотиння

*Г.Плевральну пункцію

Д. Все вищезазначене

31. До ознак ексудату відносяться всі крім :

А.Густина понад 1,015

Б. Білок- понад 30 мг

*В. Проба Рівальта-негативна

Г. Вміст глюкози до 3,33 ммоль/л

Д. Всі характеристики вірні

32. Для транссудату характерно :

А. Густина понад 1,015

Б. Проба Рівальта позитивна

В. Білок понад 30 мг/л

Г. Все перераховане вірно

*Д. Жодна з відповідей не є вірною

33. Плевральна пункція виконується :

А. В міжребір’ї

Б. По нижньому краю верхнього ребра

*В. По верхньому краю нижнього ребра

Г. По верхньому краю верхнього ребра

Д. По нижньому краю нижнього ребра

34. По яким лініям, переважно, виконується плевральна пункція ?

А. По l.medioclavicularis

Б. По I.axilaris anterior або media

В. По l.vertebralis

*Г.По  l.scapularis або l.axilaris posterior

Д. По будь-яким лініям з вищеперерахованих

35. В якому міжребір’ї виконується плевральна пункція ?

*А.В 7-8

Б. В 2-3

В. В 3-4

Г. В 5

Д. В залежності від локалізації плевриту

36. Ділянка легені що спалася при ексудативному плевриті ближча до рівня ексудату має назву :

А. Лінія Соколова-Еліс-Дамуазо

Б.  Простір Траубе

*В.  Зона Шкоди

Г.Трикутник Раухфуса-Грокко

Д. Трикутник Гарленда

36. При ексудативному плевриті трикутник, утворений зміщенням середостіння в здорову сторону має назву :

А.Зона Шкоди

Б. Лінія Раухфусса

*В. Трикутник Раухфуса-Грокко

Г. Трикутник Еліс-Дамуазо

Д. Трикутник Гарленда

37. Виражений колючо-деручий біль, здебільшого в латеральному відділі грудної клітки на боці ураження, що посилюється при диханні, кашлі і нахилі тулуба в протилежний бік характерний для :

А. Гострого бронхіту

*Б. Сухого плевриту

В. Бронхіальної астми

Г.ХОЗЛ

Д. Для будь-якого з вищеперерахованих захворювань

38. Асептичні плеврити можуть бути пов’язані з :

А. Травмою

Б. Внутрішньоплевральним крововиливом

В. З інфарктом легені

Г. З ураженням плеври злоякісними новоутвореннями

*Д. З всіма вищеперерахованими станами

39. Емпієма плеври це -

*А. Нагноєння плеврального вмісту

Б. Неінфекційний плеврит

В. Фібринозний плеврит

Г. Інфекційний негнійний плеврит

Д. Не змінена плевра

40. Внаслідок тривалого захворювання легень розвивається :

А.Синдром ущільнення легеневої тканини

*Б.Синдром дихальної недостатності

В.Синдром накопичення рідини в плевральній порожнині

Г.Бронхообструктивний синдром

Д. Будь-який з вищенаведених синдромів

41. Рестриктивний тип вентиляційної недостатності зумовлений :

А. Підвищенням руху опору повітря

Б. Звуженням прохідності бронхів

*В. Зменшенням дихальної поверхні легень

Г. Всіма вищенаведеними механізміми

Д. Жодним з вищенаведених механізмів

42. При наявності задишки в стані спокою виставляємо

А. І ступінь ДН

Б. ІІ ступінь ДН

*В. ІІІ ступінь ДН

Г. ІV ступінь ДН

Д.V ДН

43. Точну кількість рідини в плевральній порожнині можна визначити за допомогою:

А. Рентгенологічного методу

Б. Об’єктивних методів обстеження

В. Бронхоскопії

*Г. УЗД плевральної порожнини

Д.Всіх вищеперахованих методів

44. При накопиченні рідини (ексудативний плеврит)  в плевральній порожнині положення хворого в ліжку :

А.Активне

Б.Вимушене

В.Вимушене на здоровому боці

*Г.Вимушене на хворому боці

Д. Пасивне

45. Якщо задишка виникає при незначному фіз.навантаженні, то ми виставляємо :

А. І ступінь ДН

*Б. ІІ ступінь ДН

В. ІІІ ступінь ДН

Г. ІV ступінь ДН

Д.V ДН

46. Обструктивний тип вентиляційної недостатності виникає при всіх станах крім

А. Обструктивний бронхіт

Б. Бронхоспазм

В. Звуження трахеї

Г. Звуження бронхів

*Д. Пневмосклероз

47. Першим компенсаторним механізмом при дихальній недостатності є

*А.Тахіпное

Б. Брадіпное

В. Патологічні типи дихання

Г. Апное

Д. Всі вищенаведені

48. Для ексудативного плевриту характерні всі ознаки крім :

А. Згладження міжреберних проміжків

Б. Відставання однієї половини грудної клітки в акті дихання

В. Відсутність дихання над ділянкою накопичення рідини

Г. Відсутність голосового тремтіння

*Д. Зміщення середостіння на хворий бік

49. При вогнищевій пневмоніїї перкуторно та аускультативно визначається:

*А.Притуплення перкуторного звуку, ослаблення везикулярного дихання з бронхіальним відтінком, дзвінкі вологі дрібнопухирчасті хрипи

Б. Тупий перкуторний звук, дихання не прослуховується

В. Притуплення перкуторного звуку, сухі свистячі хрипи

Г. Типманічний звук, вологі дрібнопухирцеві хрипи

Д. Притуплення перкуторного звуку, ослаблення везикулярного дихання, вологі середньопухирчасті хрипи

50. Під час нападу ядухи дихальна недостатність

А.Хронічна

*Б. Гостра

В. Підгостра

Г. Відсутня

Д. Не визначається

 

База даних КРОК 2 (2007 р.)

15138 У хворого після переохолодження раптово підвищилася температура до 39С,виникла біль у грудній клітині під час дихання та кашлю. О`єктивно: дихання поверхнє–28 за 1 хв., скорочення перкуторного звуку нижче куту правої лопатки, на тлі різького послаблення дихання–крепітація. Який з мікроорганізмів є найбільш частим етіологічним фактором даного

A. *Пневмокок

B. Стрептокок

C. Стафілокок

D. Кишкова паличка

E. Бацила Фрідлендера

 

15880 Під час епідемії “грипу” поступив хворий 45 років, у важкому стані, з високою температурою, відхаркує гнійно-кров'янисту мокроту. На ренгенограмі легенів справа кілька тонкостінних порожнин з рівнями. Лейкоцити крові $18*10^9/л$ із зрушенням формули вліво. Слід думати?

A. * Стафілококкова пневмонія

B. Казеозна пневмонія

C. Мікоплазмена пневмонія

D. Полікістоз легенів (якій нагноївся)

E. Пневмококкова нпевмонія

 

16867 Хворий 36 років поступив зі скаргами на кашель з виділенням слизово-гнійного харкотиння, підвищення температури тіля до 37,8С, болі в правому боці при диханні. Перкуторно зправа в нижніх відділах легень притуплений перкуторний звук, аускультативно - послаблення везикулярного дихання та крепітація, шум тертя плеври. Для якого патологічного стану характерні приведені дані?д

A. *Позалікарняна пневмонія

B. Ексудативний плеврит

C. Госпітальна пневмонія

D. Туберкульоз легень

E. Гострий бронхіт

 

База даних КРОК 2 (2008 р.)

  1.  

Студент К., 25 р., скаржиться на лихоманку, озноб, слабкість, сухий кашель, при якому виникає біль в правій половині грудної клітки. Хворіє 5 днів. Продовжував відвідувати заняття. Об’єктивно: справа  нижще кута лопатки притуплення перкуторного звуку, вислуховуються дрібнопухирчасті вологі хрипи та шум тертя плеври від паравертебральної до середньо аксілярної лінії. Аналіз крові:Л 14Г/л, П15 \%, ШОЕ 35 мм/год. Ваш попередній діагноз?  

*Пневмонія 

Сухий плеврит 

Ексудативний плеврит 

Вогнищева пневмонія 

Туберкульоз легень 

  1.  

Хворий 42 р. скаржиться на задишку в спокої, су_хий кашель, підвищення температури до 39,0о С, за_гальну кволість. Об-но: дифузний ціаноз, права по_ловина грудної клітки відстає в акті дихання, при перкусії - тупість від серединної третини ло_пат_ки донизу і спереду від 4 ребра справа, там же аускультативно - дихання не вислуховується. Який діагноз є найбільш ймовірним? 

Ексудативний плеврит 

Абсцес легені 

Хронічний обструктивний бронхіт 

Позагоспітальна пневмонія 

Спонтанний пневмоторакс 

  1.  

У хворого при фізичному навантаженні раптово виникли різкі болі в правій половині грудної клітки та задишка. При об’єктивному обстеженні виявлено: вимушене положення у ліжку напівсидячи, дифузний ціаноз, тахіпное 38 зв 1 хвилину у спокої, права половина грудної клітки збільшена в об’ємі, не приймає участі в акті дихання, перкуторний звук над правою половиною грудної клітки тимпанічний, дихання відсутнє. Який ймовірний діагноз у пацієнта? 

*Спонтанний правобічний пневмоторакс 

Правобічний гемоторакс 

Правобічна дольова пневмонія 

Тромбоемболія легеневої артерії 

Гострий правобічний плеврит 

  1.  

У хворого на кавернозний туберкульоз легень раптово виник біль у правій половині грудної клітки, сухий кашель, задишка. При огляді спостерігається дифузний ціаноз, розширення грудної клітки та міжреберних проміжків. Перкуторно справа тимпаніт, аускультативно – різко ослаблене везикулярне дихання. Яке ускладнення виникло у хворого? 

* Пневмоторакс. 

Тромбоемболія легеневої артерії. 

Ексудативний плеврит. 

Гемоторакс. 

Піддіафрагмальний абсцес. 

  1.  

У стаціонар доставлено хворого 52 років, який страждає дисемінованим туберкульозом легень зі скаргами на різкий біль в правій половині грудної клітини, яка з’явилась при підйомі на 3 поверх, кашель, задишку в спокої, виражений ціаноз. Про яке ускладнення слід подумати насамперед?  

*Спонтанний пневмоторакс 

Серцева недостатність 

Легенева недостатність 

Плеврит 

Гострий інфаркт міокарда 

  1.  

У хворого 20 років під час спортивного тренування раптово з’явились напад задишки, інтенсивний колючий біль в грудях справа і кашель. Об-но: хворий сидить у ліжку, блідий. Грудна клітка симетрична, обмежена екскурсія правої половини, число дихань 22 за хв. Над правою половиною грудної клітки перкуторний звук з тимпанічним відтінком, над лівою – ясний легеневий. Аускультативно справа різко ослаблене везикулярне дихання, при пальпації там же значно ослаблене голосове тремтіння. На Rtg ОГК: справа ясне поле без легенового малюнка, легеня зменшена, лежить ближче до кореня, органи межистіння зміщені в ліво. Який діагноз найбільш вірогідний? 

*Спонтанний пневмоторакс 

Гостра пневмонія 

Інфаркт легені 

Міжреберна невралгія 

Тромбоемболія дрібних гілок легеневої артерії 

  1.  

Хворий скаржиться на різку задишку, яка посилюється при фізичному навантаженні. Скарги з’явились різко 2 години тому на роботі: різкий біль зліва у грудній клітині, кашель. Біль зменшувався, але зростала задишка, запаморочення, блідість, холодний піт, ціаноз. Відсутнє везикулярне дихання, рентгенологічно – затемнення з лівого боку. Яку патологію можна запідозрити?  

*Спонтанний лівобічний пневмоторакс  

Інфаркт легені  

Плеврит  

Лівобічна пневмонія    

Абсцесс легені  

  1.  

Хворий М., 26 років, поступив в лікарню зі скаргами на підвищення температури тіла до 38,0 С, задишку, біль в правому боці грудної клітки при диханні і кашлі. Хворіє більше 6 тижнів, лікувався самостійно. При огляді ціаноз губ, блідість обличчя. Пульс – 105/хв. Тони серця ослаблені, права половина грудної клітки відстає в акті дихання. При перкусії – справа з 5-го ребра і вниз тупий звук, дихання справа різко ослаблене. При пункції плеври справа отримано мутна рідина. Який діагноз є найбільш імовірним? 

Правобічний ексудативний плеврит 

Гідроторакс 

Крупозна пневмонія 

Рак легень (ателектаз) 

Міжреберна невралгія 

  1.  

Хворий 40 років, скаржиться на біль в правій половині грудної клітки, який посилюється при глибокому вдиху і при нахилі вліво. Періодично відмічає підвищення температури тіла. Аускультативно: справа шум тертя плеври. З анамнезу відомо, що рік назад хворів на правобічну пневмонію. Найбільш імовірний діагноз? 

Хронічний правобічний фібринозний плеврит  

Гострий правобічний фібринозний плеврит  

Гострий правобічний ексудативний плеврит  

Позалікарняна правобічна пневмонія  

Госпітальна правобічна пневмонія 

 


28.09.2015; 17:43
хиты: 146
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь