пользователей: 30286
предметов: 12384
вопросов: 234415
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Основи суспільної географії

1 Антропогеографічний напрямок у суспільній географії
2 Арабська географія VIII-XIVст
3 Балансовий метод в суспільній географії
4 Балтійсько-чорноморська доктрина С.Рудницького була розроблена
5 Властивості території
6 Внесок К. Ріттера у розвиток суспільної географії
7 Внесок у СГ вчених"істориків
8 Внесок у СГ проф. В.Садовського
9 Внесок у СГ Ф. Матвієнка-Гарнаги
10 Внесок у суспільну географію Олени Степанів. Олена Степанів
11 Внесок у суспільну географію проф. А.Синявського
12 Внесок у суспільну географію України П. Чубинського
13 Внесок у суспільну географію України проф. Воло димира Кубійовича)
14 Відношення територі
15 Географо - економічні теорії і концепції в СГ
16 Географо - економічні теорії і концепції в СГ
17 Географічна характеристика „Скіфії” Геродота
18 Геосферний і діяльнісний підхід у суспільної географії
19 Гравітаційні закони СГ
20 Демосоціальний напрямок розвитку суспільної географії
21 Дистанційний метод у суспільній географії
22 Економічний вузол
23 Економічний напрямок у суспільній географії
24 Загальнонаукові методи
25 Закон географічного поділу праці
26 Закон геопросторової інтеґрації
27 Закономірність геопросторової спеціалізації
28 Закономірність територіальної комплексності
29 Зв'язки суспільної географії з іншими науками
30 Картографічний метод у суспільній географії
31 Категорія "території" в СГ
32 Класифікація МТК
33 Класифікація природних ресурсів
34 Класифікація природних ресурсів за проф.О.Шаблієм
35 Класифікація СГ за проф. С. Ниммик
36 Концепція енерговиорлобничих циклів
37 Концепція меж розвитку
38 Концепція міжгалузевих комплексів
39 Концепція опорного каркаса міського розселення
40 Концепція посибілізму
41 Концепція пробабілізму
42 Концепція територіальної та функціонально-тери торіальної структури комплексів
43 Критика “Теорії третього риму
44 Кібернетичні закони
45 Математичний (формально-теоретичний) напрямок суспільної географії
46 Метод аналізу аналогових ареалів
47 Метод ГІС у СГ
48 Метод польових досліджень в СГ
49 Метричні характеристики території
50 Міждисциплінарні методи дослідження у СГ
51 Науковий внесок у суспільну географію акад. К.Воблого
52 Національна територія як категорії суспільної географії
53 Новітній період розвитку СГ
54 Німецька школа в СГ
55 Обсяг і зміст поняттяв науці, в т.ч. у суспільній географії
56 Основоположник української географії Степан Рудницький
57 Особливості формування суспільно-географічної термінології
58 Оцінка природних ресурсів
59 Політичні та інформаційні функції території
60 Поняття енерговиробничого циклу
61 Поняття природно-ресурсного циклу (за В.Комаром
62 Поняття про географічне положення
63 Поняття про економічний детермінізм
64 Поняття про економічний район як форму територіальної організації виробництва
65 Поняття про закони і закономірності ТОС та їх типи
66 Поняття про конкретні об’єкти дослідження в СГ
67 Поняття про ментальні карти
68 Поняття про національний комплекс
69 Поняття про потенціал території
70 Поняття про природне, географічне та навколишнє середовище
71 Поняття про природні умови, ресурси, природно-ресурсний потенціал
72 Поняття про світове господарство
73 Поняття про системи розселення
74 Поняття про систему методів дослідження в СГ
75 Поняття про теорії дифузії інновації
76 Поняття про інтегральні системи розселення.
77 Природно"ресурсний фактор в ТОС
78 Реґіональна суспільна географія і геоекономіка
79 Розвиток СГ у стародавньому світі (Геродот, Ератосфен, Страбон)
80 Симплекси у СГ
81 Система зв’язків територіальних комплексів
82 Системний підхід в СГ
83 Соціальні функції території
84 Спеціальна реґіоналізація
85 Спеціальні методи дослідження в СГ
86 Столиця держави та її функції
87 Структура СГ за проф. О.Шаблієм
88 Структура територіальних комплексів
89 Суспільна географія в епоху великих географічних відкритів
90 Сутність законів відповідності СГ
91 Сутність законів структури СГ
92 Сутність функціональних законів СГ
93 Сучасне розуміння об’єкта суспільної географії
94 Сучасне розуміння предмета суспільної географії
95 Східна українська геополітична доктрина
96 Теорія “полюсів зростання”
97 Теорія центральних місць В. Кристаллєра
98 Територіальна комплексність у суспільній географії
99 Територіальна організація виробництва в умовах Державна територія як категорія суспільної географії
100 Територіально-господарський і територіально-виробничий комплекси
101 Типізація МТК
102 Урбанізація, субурбанізація і руралізація
103 Французька школа суспільної географії
104 Французька школа суспільної географії
105 Функції СГ
106 Хорологічна школа в СГ
107 Цивілізаційний та формаційний підхід у СГ
108 Чорноморська доктрина Ю. Липи
109 Штандортні теорії в СГ(Тюнен, Вебер, Льош
29.01.2014; 22:34
хиты: 18884
рейтинг:-1
Общественные науки
география
спелеология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь