пользователей: 28194
предметов: 12085
вопросов: 226877
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Внесок у СГ проф. В.Садовського


Зробив науковий внесок передусім у економічну географію України. Він у 1919 і 1920 рр. видав книжку «нарис економічної географії України. Крім того, у Подєбрадах вийшли також його навчальні посібники: «Нарис економіки українських земель» і «Світове господарство». Важливе значення для СГ мають теоретичні положення, які вчений розвивав у цих працях. Він відносив економічну географію як до системи економічних,так і географічних наук. Ця наука, на думку Садовського, не тільки констатує. упорядковує і систематизує факти економічного життя у їхньому просторовому вираженні, але й обґрунтовує взаємний просторовий зв'язок між ними, закономірності їхнього територіального поєднання. Формою територіального поєднання він вважає економічний район(ЕР). Садовський трактував ЕР як складову частину національного комплексу, а національний комплекс – як підсистему світового господарства. 

29.01.2014; 22:33
хиты: 260
рейтинг:0
Общественные науки
география
спелеология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь