пользователей: 28054
предметов: 12022
вопросов: 223856
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Поняття про інтегральні системи розселення.


Вихідні положення теорії інтегральних систем розселення:
1)первинними елементами систем розселення є поселення – міські і сільські     2) між поселеннями існують різноманітні зв’язки: демографічні, екологічні, соціальні, адміністративно-управлінські3)системи розселення є ієрархічними структурами.Усі системи поділяються на декілька типів залежно від їх просторових масштабів:1)Локальні системи розселення – це кущові, районні та окружні утворення.2)Регіональні системи розселення – обласні і міжобласні системи розселення.Обласна система – це взаємозв’язана єдність районних та окружних систем розселення у територіальних межах адміністративної областіМіжобласна система розселення являє собою територіальну єдність декількох обласних систем на основі передусім демосоціальним зв’язків між ними.3)Загальнодержавна система розселення має своїм організаційним ядром столицю, яка концентрує у собі головні політичні і у більшості випадків економічні, соціальні та культурні функції всекраїнного масштабу.

29.01.2014; 22:33
хиты: 411
рейтинг:0
Общественные науки
география
спелеология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь