пользователей: 28045
предметов: 12017
вопросов: 223690
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Система зв’язків територіальних комплексів

Засновник теорії територіального комплексування проф.. М.Коллосовський писав, що економіко-географічне дослідження територіальних комплексів полягає у вивченні їхньої структури і зв’язків. Отже, необхідно досліджувати склад комплексів і зв’язки між складовими частинами. Хоч зв’язки – похідне явище, як і відносини загалом, однак дослідження комплексності треба починати саме з них.
Можна вирізнити цілу групу так званих формальних зв’язків:
А) внутрішніх і зовнішніх стосовно конкретного територіального комплексу.
Б) прямих і зворотніх, зазвичай, між органами управління і системами, якими управляють.
В) вертикальних і горизонтальних. Вертикальні – це зв’язки між компонентами комплексу, тобто галузями, секторами тощо. Горизонтальні – між територіальними одиницями.
Г) безпосередніх та опосередкованих. 
    Іншу групу становлять змістовні зв’язки. Зокрема:
Генетичні – це зв’язки, які вказують на походження комплексів загалом чи їхніх складових частин, певних етапів розвитку від виникнення до повноцінного функціонування і трансформації у нову якість.
Структурні- це зв’язки, пов’язані із субординацією і координацією складових частинк комплексу.
Функціональні – це зв’язки між елементами у процесі зміни їхніх станів протягом короткого періоду часу.
(З шаблія)

 

 

 29.01.2014; 22:28
хиты: 253
рейтинг:0
Общественные науки
география
спелеология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь