пользователей: 27952
предметов: 11960
вопросов: 222119
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Метод аналізу аналогових ареалів


Метод аналізу аналогових ареалів – це вивчення подібних об’єктів шляхом їх порівняння, коли знання про один з них є достовірним. В основі цього міждисциплінарного методу лежить інший метод ( логічний ) - метод порівняння.
У процесі його застосування теж виділяють два етапи. 
Перший: визначення рис спільності між об’єктом (ареалом), який досліджується, і вже відомий об’єктом.  Наприклад, є достовірна інформація про металургійно-машинобудівний комплекс Донбасу, а нам треба вивчити такий комплекс Придніпров’я, який подібний до зазначеного за набором галузей та деякими іншими рисами.
Другий: вивчення рис відмінності між об’єктом який досліджується, і вже відомим об’єктом . У попередньому прикладі це може бути з’ясування індивідуальних (відмінних) чинників, які вплинули на особливості галузевої структури і становлення особливостей територіальної організації Придніпров’я, і відмінностей його зовнішніх функцій від таких самих функцій Донбасу та ін..

 29.01.2014; 22:28
хиты: 477
рейтинг:0
Общественные науки
география
спелеология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь