пользователей: 27937
предметов: 11943
вопросов: 221596
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Оцінка природних ресурсів


1) Оцінка місцезнаходження природніх ресурсів. Близькість до регіонів споживання підвищує цінність ПР. і навпаки.
2) Оцінка освоєності території знаходження ПР.  Розвинена інфраструктура, особливо транспортних шляхів та енергомереж, підвищує цінність ПР.
3) Визначення знаходження певного ПР у так званому територіальному поєднанні природніх ресурсів. Кожне таке поєднання найчастіше пов’язане зі спільністю геолого-тектонічного походження переважно викопних ресурсів.
4) Кількісна та якісна оцінка ПР. Кількісна оцінка передбачає визначення їх обсягів, динаміки. Якісна оцінка ПР передбачає вивчення їхнього видового складу, властивостей.
5) Економічна оцінка ПР. Передбачає визначення вартісних характеристик окремих ПР. чи природних ресурсів регіону.
6) Оцінка можливостей комплексного і повного використання ПР. Якщо це, наприклад, запаси природної сірки, які є у вапняковій породі, то враховують можливості використання цієї породи у виробництві в’яжучих матеріалів, а глинистих порід покривного шару – для виготовлення будівельної цегли тощо.(З Шаблія)


29.01.2014; 22:28
хиты: 265
рейтинг:0
Общественные науки
география
спелеология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь