пользователей: 27937
предметов: 11943
вопросов: 221596
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Математичний (формально-теоретичний) напрямок суспільної географії

                                                        Цей напрямок започаткували ще праці давнього-грецького вченого Птолемея «Велика математична побудова астрономії»(13 книг) та «Керівництво з географії». Птолемей перетворив географію на просторову(хорологічну), точну науку(подібну до астрономії). Птолемей – основоположник картографії і формального методу дослідження; він повязав географію з математикою,астрономією,картографією. На початку ХХ ст. цей напрям існував у формі так званого хорологізму, що був розвинений німецьким вченим Альфредом Геттнером. Уся географія вважалася наукою про земний простір. До  війни в Німеччині була добре розвинена одна з гілок хорологізму у вигляді теорії центральних місць(Льош,Кристаллер). У повоєнні роки у зв’язку із впровадженням математичних методів дослідження виникли так званий модельний,системно-структурнй підходи,аксіоматико-дедуктивний підхід,теорія поширення нововведень, теорія переміщень. Вершиною цього напрямку стали праці американського вченого В. Бунге, зокрема «Теоретична географія», у якій формальний математичний підхід був виявлений у формі так званого геометризму найбільш повно.

 

 

 


29.01.2014; 22:28
хиты: 355
рейтинг:0
Общественные науки
география
спелеология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь