пользователей: 28208
предметов: 12106
вопросов: 227564
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Поняття про систему методів дослідження в СГ


У СГ застосовуються багато різних методів, підходів і прийомів, які тісно між собою пов’язані логічно, структурно чи у процесі дослідження. Тобто вони утворюють систему. Головні ознаки методів: а)часто вони послідовно застосовуються в одному і тому ж дослідженні, б)застосовуються на різних рівнях дослідження – емпіричному й теоретичному тощо, в)застосовуються взаємозв'язано у процесі переходу від одного масштабу до іншого, г)одні методи є формою виявлення(реалізації) інших,ширших за охоплення предметних областей чи засобів. Методи науки можуть характеризуватися різною широтою охоплення предметних галузей. Враховуючи цю рису, в СГ всю сукупність методів слід поділити на 3 великі групи: 1)Філософський(-і) метод(-и) – це використання у науковому дослідженні категорій,положень,принципів і законів певної філософської системи; 2) Загальнонаукові методи – це такі засоби і прийоми,які з тими чи іншими модифікаціями застосовуються в усіх чи майже усіх науках з урахуванням особливостей конкретних об’єктів дослідження; 3) Конкретнонаукові методи – це такі методи,які застосовуються в окремих науках чи в генетично пов’язаних  або об’єднаних спільністю об’єктів дослідження.

29.01.2014; 22:26
хиты: 263
рейтинг:0
Общественные науки
география
спелеология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь