пользователей: 28040
предметов: 12010
вопросов: 223531
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Класифікація природних ресурсів


Є багато класифікацій природних ресурсів: природно-географічна,екологічна,економічна,комбінована,економа-географічна.Природно-географічна класифікація: залежить від їхньої пов’язаності за походженням і перебуванням у тій чи іншій земній сфері літо- ,гідро-,атмо- чи біосфері.
Екологічна класифікація: ПР поділяються на:
1)вичерпні – це ті ПР,які у процесі х використання зменшуються у запасах. Вичерпні у свою черг поділяються на відновлювальні і не відновлювальні.2)невичерпні – це ті ПР,які у процесі їх використання кількісно не зменшуються. Економічна класифікація передбачає поділ ПР на групи залежно від їх використання в окремих галузях господарства. Передусім виділяються ресурси виробничої сфери і ресурси сфери послуг. Ресурси виробничої сфери: а)паливно-енергетичні, б)металургійні, в)ресурси хімічної сировини, г) ресурси сировини для виготовлення мінеральних будівельних і конструктивних ресурсів. До ресурсів сфери послуг передусім відносимо: рекреаційні ресурси і науково-інформаційні. Комбінована класифікація – це поєднання власне природної і економічної.29.01.2014; 22:26
хиты: 271
рейтинг:0
Общественные науки
география
спелеология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь