пользователей: 29484
предметов: 12280
вопросов: 231533
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Філософія2
» Філософія3
» Філософія
» Історія
» Філософія4
» бжд
» бжд2
» бжд лекції
» філософія тести
» філос відкрит відп
» охорона праці тести
» охорона праці відкриті відповіді
» Екологія шпори
» екологія текст1
» екологія текст2
» охорона праці відкриті відповіді2
» охорона праці відкриті відповіді3
» воєнка
» воєнка2
» політологія
» економіка
» зібд теорія
» зібд тести
» мззі
» політологія тести
» менеджмент
» менеджмент2
» філософія тести 2
» цивільний захист
» зібд тести 1
» зібд тести 2
» зібд теорія 2

Філософія2

1 1. Які функції у житті людини виконує світогляд? В чому полягає його необхідність для людини?
2 2.На яких засадах проводять типологію світогляду? Якою мірою можна вважати світоглядом мистецтво? Релігію? Філософію?
3 3. Окресліть характерні риси міфологічного світогляду та поясніть причини підвищеного інтересу до міфології в наш час.
4 5. Поясніть спільне та відмінне між філософією та релігією.
5 4.Якими є найперші характерні особливості філософського мислення.
6 6. Які ідеї античної натурфілософії мали особливо важливе значення для розвитку європейської ріауки та пізнання? Назвіть найбільш відомі школи античної натурфілософії.
7 7. Окресліть вихідні ідеї Сократа, його найперші філософські тези; дайте їх пояснення.
8 8.В чому полягає сенс введення Платоном поняття ідеї? Окресліть основний зміст філософії Платона.
9 9. Окресліть вихідні філософські ідеї Аристотеля. Де і як можна використати вчення Аристотеля про та причини всього сущого?
10 10. Якими були найперші особливості та здобутки філософських шкіл пізньої античної філософії? Яка із цих шкіл видається Вам більш цікавою?
11 11. Охарактеризуйте зміни у світогляді, що відбулись при переході від античності до середньовіччя. Розкрийте зміст основних наголосів середньовічного світобачення.
12 Античній світогляд
13 Середньовічний світогляд
14 12 Окресліть основні особливості середньовічної філософії, етапи її розвитку, провідну проблематику, назвіть її представників.
15 13.Епоха відродження
16 14. Розвиток в епоху нового часу
17 15. Що таке мислення здорового глузду
18 16. Емпіризм
19 17. Ф.Бекон.
20 18 Р.Декарт
21 20.Поясніть теорії у новий час
22 21. Субстанція, атрибут і модус.
23 22.Європейське просвітництво.
24 24. Німецька класична філософія
25 25. Кoперніканський переворот Кант.
26 . Творчість Канта
27 27 Нім філос. Після Канта
28 28-29 Творчість Гегеля
29 30 Фаєрбах
30 31 Класична некласична філософія
31 32 Шопенгауер
32 33 Вихідні ідеї Кіркегора
33 34-35 Ідеї Нітцше
34 36 .Окресліть основні напрями розробки "наукової філософії" у XIX ст. Поясніть особливості філософії позитивізму.
35 37. Охарактеризуйте основні особливості філософії XX ст. та подайте класифікацію їїосновних напрямів.
36 38.Окресліть позитивне та негативне в діяльності неопозитивізму як філософського напряму XX ст. Яке відношення до нього має філософія, що розвивалась у Львові?
37 39.В чому полягають найперші ідеї екзистенціалізму? Якою мірою ця філософія є прийнятою для сучасного життя, для вас?
38 40 Окресліть провідні ідеї філософської антропології у філософії XX ст.
39 41 Фрейд
40 42 Розкрийте вихідні ідеї представників фрейдизму та неофрейдизму у філософії XXст.
41 43. Буття — філософська проблема.
42 45. Сучасна філософія (і наука) не може дати остаточного і безсумнівного розв'язання проблеми походження свідомості,
43 46.Свідомість як внутрішній світ людини має складну структуру, котру
44 47. Найпершою ознакою свідомості
45 48.Дійові можливості свідомості
07.04.2014; 20:20
хиты: 1467
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь