пользователей: 30036
предметов: 12322
вопросов: 233337
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Філософія2
» Філософія3
» Філософія
» Історія
» Філософія4
» бжд
» бжд2
» бжд лекції
» філософія тести
» філос відкрит відп
» охорона праці тести
» охорона праці відкриті відповіді
» Екологія шпори
» екологія текст1
» екологія текст2
» охорона праці відкриті відповіді2
» охорона праці відкриті відповіді3
» воєнка
» воєнка2
» політологія
» економіка
» зібд теорія
» зібд тести
» мззі
» політологія тести
» менеджмент
» менеджмент2
» філософія тести 2
» цивільний захист
» зібд тести 1
» зібд тести 2
» зібд теорія 2

Історія

1 Завдання І-го рівня (оцінюється по 1 балу)
2 Завдання ІІ-го рівня складності (правильна відповідь на кожне питання оцінюється 5 балами).
3 1) Охарактеризуйте політичну ситуацію в Україні 2000- 2004 рр.
4 2) Охарактеризуйте рух «шестидесятників» та його історичне значення
5 3. Проаналізуйте державне будівництво у 1991-2006 рр
6 4. Охарактеризуйте міжнародне становище України в сучасних умовах.
7 5.Охарактеризуйте Руху Опору населення України окупаційному режиму в роки Другої світової війни.
8 6.Український національно-визвольний рух в умовах політичної реакції середини 1960-х - першої половини 1980-х рр.
9 7.Історичне значення національно-визвольної боротьби українського народу в роки Другої світової війни: уроки та наслідки.
10 8.Питання української державності напередодні Другої світової війни.
11 9.Причини поразки та історичні уроки визвольних змагань українського народу 1917-1921 рр.
12 10. Проаналізуйте процес становлення багатопартійності в Україні в кін.1980-х - впродовж 1990-х рр.
13 11 Буковина і Закарпаття у 20-30-х рр. ХХ ст. Проголошення Карпатської України та боротьба за її незалежність
14 12. Проголошення ЗУНР. Розбудова її державницьких інститутів, внутрішня і зовнішня політика (листопад 1918 - липень 1919 рр.).
15 13 Національно-просвітній рух на українських землях у складі Австро-Угорської імперії: створення та діяльність «Руської трійці», «Просвіти» та Наукового товариства імені Т.Шевченка.
16 14.Розпад радянської комуністичної імперії. Проголошення незалежності України та процес її становлення у другій половині 1991 р. на початку 1992 р.
17 15.Утворення Центральної Ради та її державницькі змагання весною-влітку 1917 р. Перший і Другий Універсали Центральної Ради.
18 16.Внутрішня та зовнішня політика Української Держави за гетьмана П.Скоропадського.
19 17.Захоплення України гітлерівською Німеччиною. Утвердження нацистського окупаційного режиму.
20 18.Утворення ОУН, її програмні цілі, форми і методи діяльності наприкінці 20-х - 30-ті рр. ХХст.
21 19.Причини краху тоталітарного режиму СРСР та характер українського національно-визвольного руху на зламі 1980-90 - х років.
22 20. Початок Другої світової війни і встановлення більшовицького тоталітарного режиму на західноукраїнських землях у 1939-1941 рр.
22.01.2014; 23:41
хиты: 2134
рейтинг:-1
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь