пользователей: 30059
предметов: 12324
вопросов: 233379
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Філософія2
» Філософія3
» Філософія
» Історія
» Філософія4
» бжд
» бжд2
» бжд лекції
» філософія тести
» філос відкрит відп
» охорона праці тести
» охорона праці відкриті відповіді
» Екологія шпори
» екологія текст1
» екологія текст2
» охорона праці відкриті відповіді2
» охорона праці відкриті відповіді3
» воєнка
» воєнка2
» політологія
» економіка
» зібд теорія
» зібд тести
» мззі
» політологія тести
» менеджмент
» менеджмент2
» філософія тести 2
» цивільний захист
» зібд тести 1
» зібд тести 2
» зібд теорія 2

економіка

1 1. Виникнення, еволюція і предмет економічної теорії як науки.
2 2. Економічні категорії та економічні закони.
3 3. Методи економічної теорії.
4 4. Функції економічної теорії. Економічна теорія та економічна політика.
5 1.Суть і структура суспільного виробництва.
6 2.Фактори виробництва і ефективність їх використання.
7 3. Центральні проблеми організації економіки.
8 4.Ефективність суспільного виробництва. Науково-технічний прогрес і його роль у підвищенні ефективності суспільного виробництва.
9 1.Виникнення товарного виробництва та його історичний розвиток. Товар і його властивості.
10 2.Спеціалізація і поділ праці в сучасних умовах.
11 3. Суть, функції та види грошей. Грошові агрегати.
12 4. Система грошового обігу. Закон грошового обігу.
13 1. Загальна характеристика економічних систем сучасного світу.
14 2. Адміністративно-командна система та її основні риси.
15 3. Ринкова економічна система. Її ознаки, механізм функціонування та еволюція.
16 4.Чотири моделі ринкових ситуацій, їх характерні риси
17 1.Попит , закон попиту та фактори, що його визначають.
18 2.Пропозиція, закон пропозиції. Фактори, що впливають на зміну пропозиції.
19 3.Ціноутворення у ринковій економіці. Еластичність попиту і пропозиції та методи їх визначення.
20 1. Підприємство як суб’єкт економічної системи.
21 2. Капітал підприємства, його кругообіг і обіг.
22 3. Витрати виробництва.
23 1. Теорія граничної продуктивності і попит на ресурси.
24 2. Ціноутворення на ринку праці. Заробітна плата.
25 3. Ринок природних ресурсів. Земельна рента.
26 4. Теорія позичкового капіталу та відсоткової ставки.
27 5.Підприємницький дохід і прибуток.
28 1. Термін "макроекономіка"
29 2. Валовий внутрішній продукт (ВВП) і методи його обчислення.
30 3. Співвідношення між основними показниками СНР.
31 1.Економічне зростання, його типи та фактори
32 2.Сукупний попит і його складові
33 3.Сукупна пропозиція та її фактори
34 4.Взаємодія сукупного попиту і сукупної пропозиції. Модель АD-АS
35 1.Циклічність економічного розвитку.
36 2. Безробіття, його види та наслідки.
37 3. Інфляція: суть, види та наслідки.
38 1. Необхідність, суть і форми державного регулювання економіки.
39 2. Монетарна політика Центрального банку.
40 3. Фіскальна політика. Державний бюджет.
41 1. Міжнародна економіка та основні форми міжнародних економічних відносин.
42 2. Міжнародна торгівля та її теорії.
43 3. Торгівельний та платіжний баланси. Валютний курс.
03.06.2015; 15:24
хиты: 2562
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь