пользователей: 30059
предметов: 12324
вопросов: 233379
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Філософія2
» Філософія3
» Філософія
» Історія
» Філософія4
» бжд
» бжд2
» бжд лекції
» філософія тести
» філос відкрит відп
» охорона праці тести
» охорона праці відкриті відповіді
» Екологія шпори
» екологія текст1
» екологія текст2
» охорона праці відкриті відповіді2
» охорона праці відкриті відповіді3
» воєнка
» воєнка2
» політологія
» економіка
» зібд теорія
» зібд тести
» мззі
» політологія тести
» менеджмент
» менеджмент2
» філософія тести 2
» цивільний захист
» зібд тести 1
» зібд тести 2
» зібд теорія 2

охорона праці відкриті відповіді2

1 ПИТАННЯ №1 Предмет, структура, зміст, мета дисципліни «Основи охорони праці» її зв'язок з іншими дисциплінами
2 ПИТАННЯ №2 1.1.1. ОСНОВНІ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ
3 ПИТАННЯ №3 ДЕРЖАВНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ
4 ПИТАННЯ №6 ОХОРОНА ПРАЦІ ЖІНОК
5 ПИТАННЯ №7 ОХОРОНА ПРАЦІ НЕПОВНОЛІТНІХ
6 ПИТАННЯ №10 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВАПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ
7 ПИТАННЯ №12 ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ,ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ І ПОВНОВАЖЕННЯ
8 ПИТАННЯ №13 Державний нагляд за охороною праці
9 ПИТАННЯ №14 Види контролю за станом охорони праці
10 ПИТАННЯ №15 Служба охорони праці підприємства
11 ПИТАННЯ №17 КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА
12 ПИТАННЯ №18 НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
13 ПИТАННЯ №19 Основні причини виробничого травматизму
14 ПИТАННЯ №20 Методи аналізу виробничого травматизму
15 ПИТАННЯ №21 Законодавство України в галузі гігієни праці
16 ПИТАННЯ №22 ВПЛИВ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
17 ПИТАННЯ №23 НОРМУВАННЯ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН
18 ПИТАННЯ №24 ЗАХИСТ ВІД ШКІДЛИВОЇ ДІЇ РЕЧОВИН НА ВИРОБНИЦТВІ
19 ПИТАННЯ №25 МІКРОКЛІМАТ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ
20 ПИТАННЯ №26 Нормування метрологічних умов
21 ПИТАННЯ №27 ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ НОРМАЛІЗАЦІЇ МІКРОКЛІМАТУ
22 ПИТАННЯ №28 Прилади для вимірювання метрологічних умов
23 ПИТАННЯ №29 ПРИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ
24 ПИТАННЯ №30 ПРИРОДНА ВЕНТИЛЯЦІЯ
25 ПИТАННЯ №31 Механічна вентиляція
26 ПИТАННЯ №32 ОСНОВНІ СВІТЛОТЕХНІЧНІ ПОНЯТТЯ ТА ОДИНИЦІ
27 ПИТАННЯ №33 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧОГО ОСВІТЛЕННЯ
28 ПИТАННЯ №35 ПРИРОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ
29 ПИТАННЯ №36 Методи розрахунку штучного освітлення
30 ПИТАННЯ №37 ВПЛИВ ШУМУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
31 ПИТАННЯ №38 НОРМУВАННЯ ТА ВИМІРЮВАННЯ ШУМУ
32 ПИТАННЯ №39 ЗАХОДИ ТА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ВІД ШУМУ
33 ПИТАННЯ №41 ІОНІЗУЮЧІ ВИПРОМІНЮВАННЯ
34 ПИТАННЯ №42 ЗАХИСТ ВІД ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ
35 ПИТАННЯ №43 ВИДИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТРАВМ.
36 ПИТАННЯ №44 ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА НАСЛІДКИ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ
37 ПИТАННЯ №45 Класифікація приміщень за електричною небезпекою
38 ПИТАННЯ №46 Трьох та двох фазне включення в мережу
39 ПИТАННЯ №48 Технічні способи та засоби захисту при нормальних режимах роботи електроустановок
40 ПИТАННЯ №52 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ ГОРІННЯ
41 ПИТАННЯ №53 ПОКАЗНИКИ ПОЖЕЖО-ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНОСТІ РЕЧОВИН ТА МАТЕРІАЛІВ
42 ПИТАННЯ №54 СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОЖЕЖ
43 ПИТАННЯ №55 КАТЕГОРІЇ ПРИМІЩЕНЬ ЗА ВИБУХОПОЖЕЖНОЮ
44 ПИТАННЯ №56 СИСТЕМА ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ
45 ПИТАННЯ №57 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ПОЖЕЖОЗАХИСТУ
46 ПИТАННЯ №58 ЗАСОБИ ТА СПОСОБИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ
47 ПИТАННЯ №58 УСТАНОВКИ ТА ЗАСОБИ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ
48 ПИТАННЯ №59 Первинні засоби пожежегасіння
49 ПИТАННЯ №60 Види пожежної охорони.
50 ПИТАННЯ №61 ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНИЙ НАГЛЯД
23.12.2014; 00:23
хиты: 2410
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь