пользователей: 28032
предметов: 12003
вопросов: 223398
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» фуке
» еауаі
» УКРМОВА
» Физика
» ААА
» А+

Автомобіль

, рухаючись від зупинки рівноприскорено, за 20 с досягає швидкості 15 м/с. З яким прискоренням рухався автомобіль?       В) 0,75 м/с2;

Амплітуда затухаючих коливань:;

Амплітуда результуючого коливання при додаванні коливань одного напряму однакової частоти з різними фазами (φ1-φ2)≠πn.     Г) Ap=

В основу моделі ідеального газу покладені наступні припущення:     Б) молекули газу не мають власного об’єму, між ними не існують сили взаємодії на відстані, зіткнення їх між собою і з стінкою посудини абсолютно пружні; В середині яких із перелічених середовищ поширюється поперечна механічна хвиля?                       В)тверде тіло; В трубці телевізора електрони проходять із постійною швидкістю відстань 0,3м (від електронної гармати до екрану трубки) за час 10"5 с. Яка швидкість електронів?                                                                    Д) 30 км/с. В чому найбільше проявляється дія сили?       Д) в зміні руху тіла і деформації тіла . В яких одиницях вимірюється імпульс:          В) кг*м/с; В яких одиницях вимірюється потужність:         Б) Ват; В яких одиницях вимірюється робота:           А)Джоуль;   В якій системі виконується закон збереження імпульсу?       Б) в замкненій; В якій системі справедливий закон збереження імпульсу?     А) в ізольованій системі; Величина сили пружності, формула:           А) kx Велосипедист рухається з швидкістю 4 м/с. З якою кутовою швидкістю обертаються колеса велосипеда, якщо радіус колеса 0,4 м?        Б)10рад/с; Випадкові відхилення від найбільш правдоподібного або найбільш ймовірного значення називаються           Б) флуктуаціями; Висота h підняття чи опускання рідини в капілярних трубках залежить від  Б) радіуса каналу в трубці R, поверхневого натягу о і густини рідини р; Висота підняття рідини в капілярній трубці         Б)

05.02.2014; 03:29
хиты: 363
рейтинг:0
Гуманитарные науки
изобразительные искусства
креативные искусства
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь