пользователей: 27940
предметов: 11949
вопросов: 221698
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» polit
» Зарубежная
» Украинский

Сутність,типи та риси пропорц.виб.сист.Позит.та негат.риси пропорц.виб.сист

 

При застосув.пропорц.виб.сист. виборці голосують за список кандидатів від політичн.партії. Підставою для вибору є підтримка політ.платформи чи програми розвитку держави.(Іспанія,Португал.

Латвія,Чехія). В країнах з цією сист. діють кілька впливових партій,що не одержують сталої більшості в парла

менті.Є 3 ВИДИ ПРОП.ВИБ.СИСТ:

- з використ.жорстких списків.

- списків з преференціями.

- напівжорстких списків.

При застосув.пропорц.виб.сист.з жорсткими списками кожне з політ. обєднань(партія,блок,коаліц)пропоннує свій виборч.список,самостійно визначаючи послідовність розташув. у ньому прізвищ. кандид.в депутати. Громадянам пропонується обрати не  особистостей,а політ.платформи партій. Пропорц.виб.сист.з преферен

ціями дає можлив.враховуввати персональні вподобання виборців. Громадяни мають право не тільки проголосув.за конкрет.партію,а й позначити у списку номери тих кандидатів,яких вони особисто хотіли б бачити в парламенті. Проп. виб.сист.з напівжорст.списками надає виборцеві можливість за його бажанням проголосув.або за парт. список загалом,або віддати перевагу комусь із кандидатів у списку.Більш. виборців обир.1варіант,не вдаючись у деталі. (+) – Ця сист.сприяє розвит. політ.партій,підвищує їх відповід. перед суспільством,дає шанс політ. силам здобути місця у представ. органі держ влади. (-) – Існує небезпека,що у парлам.може бути вкрай неефектив.його робота через надмірну розпорошеність предстал. у ньому політ.сил. Для запобіг.цього встановл. виборчий барєр,відсоток голосів,набравши який,партія отримує право на мандати. – Знеособ

леність партійних списків.Адже виборці голосують за лідера політ. сил,не знаюч кого ще вони обируть. – Породжує політ.роздрібленність парламенту,появу безліч дрібних фракцій,що перешкодж.ефект.роботі парламенту.


11.01.2015; 19:41
хиты: 145
рейтинг:0
Общественные науки
политология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь