пользователей: 28227
предметов: 12115
вопросов: 227838
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» polit
» Зарубежная
» Украинский

Сутність,осн.істор. умови виникн. та структ. громад. сусп.

 

 

Громад.сусп. – сфера недержавних сусп.інститутів і відносин, взаємодії індивідів і груп та організ,які вони утворюють. Ціль – формулюв, висл

овл,захист індивідами та обєдн. своїх інтересів.

Сукупність відносин у суспільстві, які не є державно-політичн. Справа розвитку вільного ринку, безпереш-

кодного поширення духовн,моральн, націон.цінностей. Підгрунтям гром. сусп. є життя індивідів як приватн. осіб,сукупність вільновстан. міжосо

бистісн. звязків(сімейних,общинних, економічн,культурн,реліг),розмаїття властивих їм інтересів та можливост

ей їх виявлення. Виникн. гром. сусп. повяз. з появою громадянина як самост,індивід члена суспільства, наділений комплексом невідчуж. прав і свобод. Виник на певн етап розв захід цив.ОЗНАК.ГРОМ.СУСП:

- відокремл.від держави структ. сусп(асоціації,добров.обєдн.людей)

- сфера вільної реаліз.різноманітн. інтересів людей.

- відносини вільн.обмін.продукт. діяльн.між незал.власн.

- форма безпосередн. спілк.людей.

- плюралізм ідей,вартостей,соц.цінн

- пріоритет громад.прав.

- свобода особистості.

СТРУКТУРА ГРОМ.СУСП:

Економ.основа – недержавн.власніст на засоби виробиц.в індив.та колект. формах.

Соціальна осн -  різном.соц спільності – класові,етнічні,демогрф, пофесійні та відносини між ними. Первинний соц.осередок гром.сусп.-сім’я.

Політичн.осн – недерж.політ.інст. (політ.партії,громад.орган,сусп.рухи, змі, органи місц.самовряд.

Духовна осн – соціокульт відносини (школа,церква,різном культурн-мист заклади)

ВЗАЄМОЗВ.ДЕРЖ І ГРОМ СУСП

Суспільство повинно мати пріоритет над державою,а не навпаки.бо вона існує як регулятор сусп відносин і гарант здійснення прав особи. Поряд з держ повин існув гром сусп та бути в діалектичному взаємозвязку. Держ повинна гарантув соц права. Від ступеня розвинен.гром сусп залеж ступ демократизму держави. Без держави нема гром сусп, без остан неможл правова держава. Партнер. держави громад сусп виступ лише у правовій державі за демокр пол.реж. Вони є сторонами одного цілісн буття людини і суч цивіліз сусп бут.

Зв'язок проявл через права і свободи особи, які є найголовн ланкою,котра зєдн гром.сусп й держ. Громадяни мають політ права і підпорядк держ своєму впливові та здійсн контроль над нею.СПЕЦИФІКА:

- Наявність нового типу взаємодії

- Наявність нового типу культури

- Наявність «соціального капіталу»

ІНСТИТУТИ ГРОМ СУСП:

- Добров.гром організ,рухи,політ партії на перш стадіях свого формув.

- незалежн ЗМІ, Вибори і референд.


11.01.2015; 19:36
хиты: 158
рейтинг:0
Общественные науки
политология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь