пользователей: 30084
предметов: 12326
вопросов: 233438
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Biochemia
» algezjologia
» Korektywa
» Krio

Biochemia

1 1. Budowa kwasów nukleinowych (DNA, RNA) - co to jest nukleotyd, nukleozyd, gdzie występują wiązania wodorowe, fosfodiestrowe, β-N-glikozydowe, zasada komplementarności, różnice w budowie DNA i RNA
2 2. Transkrypcja - definicja procesu, miejsce zachodzenia, przebieg - rola kodonu start, kodonu stop, co to jest promotor genu, co to jest terminator genu, co to jest TATA-box
3 3. Co to jest splicing, gdzie zachodzi? Co to jest ekson i intron?
4 4. Translacja - definicja procesu, miejsce zachodzenia, przebieg - inicjacja, elongacja, terminacja, rola mRNA i tRNA. Budowa rybosomów - różnica między eukariotycznym i prokariotycznym.
5 5. Co to jest kod genetyczny, jakie są jego cechy?
6 6. Budowa i funkcja błony komórkowej. Co to jest dwuwarstwa lipidowa, co to jest micela, amfipatyczność lipidów błonowych. Płynność błony, model płynnomozaikowy.
7 7. Transport: dyfuzja prosta, ułatwiona, osmoza (roztwory izo-, hiper- i hypotoniczne), pompa sodowo-potasowa, egzocytoza, endocytoza, fagocytoza
8 8. Pojęcia: metabolizm, anabolizm, katabolizm.
9 9. Glikoliza - miejsce zachodzenia procesu, przebieg (w tym enzymy i przemiany energetyczne), regulacja procesu, losy pirogronianu
10 10. Cykl Krebsa - miejsce zachodzenia procesu, przebieg (w tym enzymy i przemiany energetyczne, przemiany redoks), regulacja procesu
11 11. Łańcuch oddechowy - budowa, rola, sprzężenie łańcucha oddechowego z syntezą ATP
12 12. Termogenina
13 13. Glukoneogeneza - definicja procesu, znaczenie, cykl daremny.
14 14. Cykl Corich
22.01.2014; 03:10
хиты: 2083
рейтинг:0
Естественные науки
химия
биохимия
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь