пользователей: 27938
предметов: 11944
вопросов: 221598
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Biochemia
» algezjologia
» Korektywa
» Krio

Ból związany z chorobą nowotworową.

Terapia bólu związanego z choroba nowotworową różni się od postępowania

innych bólach przewlekłych, ponieważ natężenie i częstość bólu nie są stałe, lokalizacja i charakter bólu zależy od przebiegu choroby i leczenia a także ból związany z chorobą nowotworową nasila lęk.

Charakterystyka bólu u pacjentów z ch. nowotworową:

1. ból związany ze wzrostem guza i uszkodzeniem tkanek  (75%)

2.ból związany z procesem leczenia (20%)

3. ból niezwiązany z przyczyną nowotworową (5%)

 

Ból związany z ch. nowotworową jest:

1. receptorowy (nocyceptywny) – w wyniku drażnienia i aktywacji

receptorów bólowych w skórze, mięśniach, kościach (ból somatyczny –                  dobrze zlokalizowany, kłujący), w narządach  wewnętrznych (ból trzewny – trudny do lokalizacji, rozlany)

2. neuropatyczny - w wyniku uszkodzenia lub zmian w obrębie obwodowych włókien nerwowych (napadowe kłucie lub pieczenie)

Ocena bólu u pacjenta z nowotworem powinna obejmować: znajomość historii choroby, wywiad dotyczący bólu (lokalizacja, natężenie, czas trwania, czynniki nasilające i uśmierzające ból, samopoczucie), skalę pomiarową, badanie przedmiotowe i testy diagnostyczne.

Terapia bólu związanego z chorobą nowotworową:

  1. Farmakoterapia

            - leki nieopioidowe

            - słabe leki opioidowe w połączeniu z lekami wspomagającymi

            - silne opioidy

Ważne : regularne podawanie dawki leku, indywidualizacja leczenia

Sposób podania: doustnie, podjęzykowo, plastry, wlew dożylny.

 

  1. Metody zabiegowe: radioterapia, operacje zmniejszające wielkość zmiany nowotworowej (cytoredukcyjne).

 

 

  1. Metody fizykalne:

akupunktura, terapia ciepłem i zimnem, ćwiczenia fizyczne, rehabilitacja ruchowa, stymulacja skóry (masaż, TENS, ucisk).

 

  1. Metody psychologiczne:

techniki odwracania uwagi (kołysanie, śpiewanie, rytmiczne oddychanie, gry), relaksacja (progresywna relaksacja mięśniowa, joga, medytacja), kierowanie wyobrażeniami, słuchanie muzyki, grupy wsparcia.

  1. Edukacja:

konieczność informowania personelu o odczuwanym bólu, prowadzenie dzienniczka bólu, indywidualizacja leczenia, zachęcanie do rozmowy o leczeniu przeciwbólowym, - rozmowa z rodziną pacjenta

  1. Modyfikacja stylu życia:

ustalanie celów - zachęcanie pacjentów do wyznaczania sobie planów na najbliższy dzień lub tydzień, rozkład zajęć w ciągu doby zależnie od siły i możliwości (np. po zażyciu leków przeciwbólowych, rano po wstaniu), dostosowanie codziennych zajęć do możliwości (np. pozycja siedząca, skorzystanie z pomocy rodziny)


05.06.2014; 00:56
хиты: 101
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
науки о здоровье
физиотерапия
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь