пользователей: 28227
предметов: 12115
вопросов: 227838
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Biochemia
» algezjologia
» Korektywa
» Krio

Ból fantomowy

jest to ból i inne wrażenia odczuwane w amputowanej kończynie.

Występuje jako:

1. odczucia fantomowe (bezbolesne doznania z amputowanej kończyny)

2. ból kikuta (ból w miejscu amputacji)

3. ból fantomowy (ból odczuwany z amputowanej kończyny lub części ciała)

Odczucia fantomowe mogą występować po amputacji kończyn oraz innych części ciała (zęby, pęcherz, odbytnica, narządy płciowe, piersi). Pojawia się w 1. tygodniu po operacji, może trwać do 6 m-cy lub dłużej (forma przewlekła).

  • Leczenia
  1. chirurgiczne: przecięcie nerwu z nerwiakiem powstałym po urazie lub amputacji
  2. wszczepienie elektrod stymulujących endogenne mechanizmy bólu (np. umieszczenie elektrod nad motorycznymi obszarami mózgu)
  3. farmakoterapia (leki pdepresyjne, ppadaczkowe, opioidy)
  4. blokady regionalne i zewnątrzoponowe
  5. terapie fizykalne: TENS, terapia ruchowa, terapie psychologiczne.

05.06.2014; 00:56
хиты: 132
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
науки о здоровье
физиотерапия
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь